Lista över omställningsorganisationer

Här ser du vilka omställningsorganisationer som finns, deras beskrivning av vilka sektorer de representerar samt länkar till respektive hemsida.

Vad är en omställningsorganisation?

En omställningsorganisation är till för att hjälpa och stötta dig som har blivit uppsagd eller om en tidsbegränsad anställning har löpt ut. Med hjälp av omställningsstöd och kompetensstöd kan du få hjälp med att hitta ett nytt arbete och förstärka din yrkeskompetens. Din omställningsorganisation kan även ge dig stöd om du har en anställning och vill framtidssäkra din kompetens.

Om du planerar att söka omställningsstudiestöd så ska du alltid börja med att kontakta din omställningsorganisation, både för att få hjälp och vägledning men även för att få ett yttrande innan du skickar in din ansökan till CSN.

Du kan bara erhålla omställningsstudiestöd för Påhlmans Handelsinstituts avgiftsbelagda certifieringsutbildningar om din omställningsorganisation sagt ja till att betala den.

Hur vet jag vilken omställningsorganisation jag tillhör?

Det är kollaktivavtalet på din arbetsplats som styr vilken omställningsorganisation du tillhör. För att ta reda på vilken omställningsorganisation du tillhör, så kan du fråga din chef, kontakta din HR-avdelning eller ditt fackförbund. Även personer som inte omfattas av kollektivavtalet kan få stöd via den offentliga omställningsorganisationen som administreras av Kammarkollegiet.

Genom att fylla in din arbetsgivares organisationsnummer kan du hitta din omställningsorganisation här.

CIKO

För arbetare och vissa tjänstemän inom civilsamhället, idéburna eller kooperativa organisationer som är anslutna till Fremia. Avtalsparter är Fremia och LO. ciko.se

Kammarkollegiet

För dem som inte omfattas av något kollektivavtal eller är egenföretagare. www.kammarkollegiet.se/omstallning

KFS-företagens Trygghetsfond

För anställda i kommunnära företag som ägs av kommuner, regioner, eller som är privatägda företag som är anslutna till Sobona. Avtalsparter är bland andra Sobona (tidigare KFS), Kommunal, Vision och Akavia. www.trygghetsfonden.se

Kyrkans trygghetsråd

För anställda inom Svenska Kyrkan. Avtalsparter är Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, Kommunal, Vision, Kyrkans Akademikerförbund, Akademikerförbundet SSR, Jusek, Lärarförbundet och Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd. www.svenskakyrkan.se/kyrkanstrygghetsrad

Omstella

Omställnings- och kompetensstöd för tjänstemän inom ideell och kooperativ verksamhet. www.omstella.se/

Omställningsfonden

För anställda inom kommuner, regioner och kommunala företag som är anslutna till Sobona. Avtalsparter är Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Sobona, Kommunal, Offentliganställdas Förhandlingsråd (OFR) och AkademikerAlliansen. www.omstallningsfonden.se

Trygghetsrådet TRS

För anställda på företag som är anslutna till Arbetsgivaralliansen, Svensk Scenkonst, Teatercentrum, Danscentrum eller Länsmuseernas samarbetsråd. De omfattas av TRS omställningsavtal genom sina kollektivavtal. www.trs.se

TRR Trygghetsrådet

För tjänstemän på privata företag. Avtalsparter är Svenskt Näringsliv och PTK. Dessutom omfattas företag som är anslutna till Tidningsutgivarna och IDEA. www.trr.se

Trygghetsfonden BAO-Finansförbundet

För anställda på företag, banker och finansbolag. Avtalspartner är BAO och Finansförbundet. www.bao.se

Trygghetsfonden Fastigo-LO

För arbetare inom LO-området på företag som är anslutna till Fastigo (fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation). Avtalsparter är Fastigo och LO. www.trygghetsfonderna.se

Trygghetsrådet Fastigo

Omfattar tjänstemän på företag anslutna till Fastigo (fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation). Avtalsparter är Fastigo, Unionen, Vision, Ledarna, Sveriges Ingenjörer, Sveriges Arkitekter, Akavia och Akademikerförbundet SSR. www.trygghetsfonderna.se

Trygghetsfonden TSL

För arbetare inom den privata sektorn. Avtalsparter är Svenskt Näringsliv och LO. www.tsl.se

Trygghetsstiftelsen

För anställda inom det statliga avtalsområdet. Avtalsparter är Arbetsgivarverket, OFR/S, P, O (Offentliganställdas Förhandlingsråd), Saco-S och SEKO. www.tsn.se

Övriga

Inom KP finns fyra mindre trygghetsfonder där parterna består av olika delar av arbetarrörelsen och Handels. Dessutom finns Trygghetsfonden SEKO Sjöfolk - Sveriges Redarförening.

Källa: CSN