Lista över omställningsorganisationer

Här ser du vilka omställningsorganisationer som finns och deras beskrivning av vilka sektorer de representerar. Är du osäker på vilken omställningsorganisation du tillhör kan du fråga din chef eller kontakta din HR-avdelning eller ditt fackförbund.

För att du ska kunna erhålla omställningsstudiestödet för våra avgiftsbelagda certifieringsutbildningar så ska din omställningsorganisation sagt ja till att betala den.

Många av omställnings­organisationerna har inte fått klart med sina uppdrag när det gäller omställningsstudiestödet. Därför kanske de inte har möjlighet att svara på frågor ännu.

CIKO

För arbetare och vissa tjänstemän inom civilsamhället, idéburna eller kooperativa organisationer som är anslutna till Fremia. Avtalsparter är Fremia och LO. ciko.se

Kammarkollegiet

För dem som inte omfattas av något kollektivavtal eller är egenföretagare. www.kammarkollegiet.se/omstallning

KFS-företagens Trygghetsfond

För anställda i kommunnära företag som ägs av kommuner, regioner, eller som är privatägda företag som är anslutna till Sobona. Avtalsparter är bland andra Sobona (tidigare KFS), Kommunal, Vision och Akavia. www.trygghetsfonden.se

Kyrkans trygghetsråd

För anställda inom Svenska Kyrkan. Avtalsparter är Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, Kommunal, Vision, Kyrkans Akademikerförbund, Akademikerförbundet SSR, Jusek, Lärarförbundet och Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd. www.svenskakyrkan.se/kyrkanstrygghetsrad

Omstella

Omställnings- och kompetensstöd för tjänstemän inom ideell och kooperativ verksamhet. www.omstella.se/

Omställningsfonden

För anställda inom kommuner, regioner och kommunala företag som är anslutna till Sobona. Avtalsparter är Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Sobona, Kommunal, Offentliganställdas Förhandlingsråd (OFR) och AkademikerAlliansen. www.omstallningsfonden.se

Trygghetsrådet TRS

För anställda på företag som är anslutna till Arbetsgivaralliansen, Svensk Scenkonst, Teatercentrum, Danscentrum eller Länsmuseernas samarbetsråd. De omfattas av TRS omställningsavtal genom sina kollektivavtal. www.trs.se

TRR Trygghetsrådet För tjänstemän på privata företag. Avtalsparter är Svenskt Näringsliv och PTK. Dessutom omfattas företag som är anslutna till Tidningsutgivarna och IDEA. www.trr.se

Trygghetsfonden BAO-Finansförbundet

För anställda på företag, banker och finansbolag. Avtalspartner är BAO och Finansförbundet. www.bao.se

Trygghetsfonden Fastigo-LO

För arbetare inom LO-området på företag som är anslutna till Fastigo (fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation). Avtalsparter är Fastigo och LO. www.trygghetsfonderna.se

Trygghetsrådet Fastigo

Omfattar tjänstemän på företag anslutna till Fastigo (fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation). Avtalsparter är Fastigo, Unionen, Vision, Ledarna, Sveriges Ingenjörer, Sveriges Arkitekter, Akavia och Akademikerförbundet SSR. www.trygghetsfonderna.se

Trygghetsfonden TSL

För arbetare inom den privata sektorn. Avtalsparter är Svenskt Näringsliv och LO. www.tsl.se

Trygghetsstiftelsen

För anställda inom det statliga avtalsområdet. Avtalsparter är Arbetsgivarverket, OFR/S, P, O (Offentliganställdas Förhandlingsråd), Saco-S och SEKO. www.tsn.se

Övriga

Inom KP finns fyra mindre trygghetsfonder där parterna består av olika delar av arbetarrörelsen och Handels. Dessutom finns Trygghetsfonden SEKO Sjöfolk - Sveriges Redarförening.

Källa: CSN