Mer information om omställningsstudiestödet

För att beviljas studiestödet måste du:

  • vara svensk medborgare eller ha permanent uppehållstillstånd.
  • vara minst 27 år och maximalt 62 år.
  • ha jobbat minst 8 år de senaste 14 åren (arbetad tid upp till två år med exempelvis föräldrapenning. Sjukskrivning jämställs med arbete).
  • arbetat minst 12 månader de senaste 24 månaderna i Sverige (arbetad tid i ett land inom EES, i Storbritannien och i Schweiz tillgodoräknas).
  • arbetet måste ha varit på minst halvtid (16 timmar per vecka).

Studierna som du ansöker om:

  • Ska stärka din framtida ställning på arbetsmarknaden, vilket bedöms av den omställningsorganisation du tillhör av samt av CSN.
  • måste vara CSN-berättigade eller uppköpta av en omställningsorganisation.
  • måste vara minst en vecka och exempelvis 88 veckor om du studerar på deltid med 50% studietakt.
  • kan studeras på mellan 20 och 100 procents studietakt.
  • startar tidigast 1 januari 2023
PHI graf 4

Ovan information är hämtat från CSN. Mer detaljerade kriterier, checklistor och hur mycket du kan få i studiebidrag finns att läsa hos CSN.