Cookies ger oss information om hur du använder sajten, så att vi kan förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om cookies här.

Utbildning som gör världen till din framtida arbetsplats

Att Katarina Nygren valde en karriär inom resebranschen är ingen tillfällighet. Redan som ung tog hennes föräldrar med henne på resor runt om i världen vilket lade grunden för hennes framtida yrkesval.

pahlmans-handelsinstitut-IATA-KN_1-2019.jpg

Karriären inleddes med arbete på en privatresebyrå som producerade egna resor med buss ut i Europa. Därefter arbetade hon som resesäljare av charterresor. Efter att ha lärt sig reguljärbokningssystemet Amadeus öppnades möjligheterna att boka vem som helst, var som helst i världen och då föll arbetsuppgifterna på grupp-, event- och affärsresor samt ansvar för privatresor på plats. Under en period hade hon huvudansvaret för en av Tickets resebyråer.

– Mitt arbete har alltid känts som en hobby där jag har haft förmånen att förvalta drömmar, resor och möten, berättar Katarina.

Katarina har tagit ännu ett steg i karriären och arbetar idag som lärare med bland annat huvudansvaret för utbildningen Internationell resekonsult – IATA på Påhlmans Handelsinstitut.

Hur kom det sig att du gick från resebranschen till utbildare?

I slutet av 90-talet fick jag möjligheten att utbilda mig till lärare inom Internationell IATA och Amadeus på IATA:s Training Center i Montreal och senare även i Geneve. Tiden går fort och 2019 firar jag 20 år som utbildare.

Vem riktar sig utbildningen till?

Utbildningen riktar sig till de som vill satsa på sig själv och som vill ha ett roligt och givande arbete. Det är en fördel och merit, men man behöver inte vara berest för att arbeta inom resebranschen då det i yrket ingår en mängd studieresor som ger intryck och kunskaper om varierande destinationer. Man ska absolut tycka att det är roligt att ge service och hysa den genuina känslan att bry sig om de presumtiva kunderna. Mitt råd är att lyssna på kunden, fråga efter önskemål, föreslå goda erbjudanden och var påläst på de destinationer du erbjuder.

Vad lär man sig på utbildningen?

Kursdeltagarna får lära sig från grunden hur arbetet på en reguljär-, affärs, grupps- och konferensresebyrå fungerar från försäljningsteknik till bokad och beräknad biljett. Resegeografi, trebokstavskoder och kommandon samt tariffkunskaper är spetskompetenser. Tariffkunskaperna är navet och uppbyggnaden i all reguljär flygtrafik gällande reguljärpriser och dess regler. Dessa kunskaper ger behörighet till att även söka arbete Internationellt. Efter avklarade IATA studier får deltagarna ett Internationellt IATA Diplom som även ger behörighet att starta egen resebyråverksamhet med biljetträttigheter.

I utbildningen ingår även att lära sig och bli behörig i flygbokningssystemet Amadeus vilket sker i verklig resebyråmiljö från Amadeus licenser. Kursen avslutas med Certifiering i Amadeus. Utbildningen gör den studerande redo för branschen direkt efter avklarade studier.

Vad är det som gör den här utbildningen unik?

Det är flera delar som gör utbildningen unik, som exempelvis IATA tariffkunskaperna som relativt få kan inom resebranschen. Att förstå helheten och vad allt bygger på gör den arbetssökande väldigt attraktiv inom branschen.

Det är en väsentlig skillnad att lära sig hur man arbetar i bokningssystemet Amadeus från verkliga licenser mot att enbart läsa in kommandon. Att dessutom få med sig de Internationella IATA kunskaperna ger nycklar till att söka arbete inom branschen på hög nivå.

Hur ser framtiden ut inom resebranschen?

Det är en rolig och ständigt föränderlig bransch som vi måste hänga med i så att deltagarna får den mest uppdaterade kunskapen. Eftersom utbildningen är internationell så gäller samma regler över hela världen. Kommandon i programmen ändras inte, utan de utökas. Det är sättet att boka som förändras då resebranschen ökar mest i världen just nu i jämförelse med andra branscher.

Många resenärer bokar sina resor online i dag och online resebyråerna ökar kraftigt. Här sitter det personal som bland annat måste ha kvalificerade tariff- och bokningskunskaper för att kunna serva de kunder som skall boka om eller ändra.

Efter avslutad utbildning har några kursdeltagare startat egen resebyråverksamhet medan andra har fått jobb på flygbolag, resebyråer och flygplatser. En del arbetar på Amadeus med kontrakt och avtal mot resebyråer och redovisning.

Branschen är otroligt bred med många möjligheter och det mest fantastiska med att arbeta som lärare är att se vad utbildningen har lett till för våra studerande. Många tidigare kursdeltagare har berättat att de länge velat utbilda sig inom resebranschen, och tack vare distansstudierna har det nu blivit möjligt för alla.

Resebranschen är en fantastisk bransch!