Projektledning och agila metoder, online

Kursens sex lektioner består av teori, filmer, exempel, övningar, tester, digitalt projektverktyg och en obligatorisk inlämningsuppgift där du agerar projektledare på ett företag: uppgiften bedöms av lärare för godkännande och certifiering på kursen.

Introduktion

 • Intro till projektledning (checklistor och mallar att ladda ner)
 • Teorier och praktik inom projektledning
 • De tolv principerna som utgör inspirationen för allt agilt arbete.
 • Övningar
 • Introduktion till kursens obligatoriska inlämningsuppgift
 • Förstudie
 • Sammanfattning och test

Förstudie fortsättning

 • Projektets prioritering och omfattning
 • SWOT-analys och intressentanalys
 • Kravspecifikation
 • Nyttoanalys och logisk nätplan
 • Milstolpeplan och kommunikationsplan
 • Agil förstudie
 • Sammanfattning och test

Planering

 • Aktivitetslista
 • Kritiska linjen
 • Tidsplan
 • Budget och resurser
 • Kvalitetssäkring
 • Sammanfattning och test

Planering fortsättning

 • Bemanning
 • Riskanalys och riskhanteringsplan
 • Ändringshantering
 • Agil planering
 • Sammanfattning och test

Projektverktyg som stöd i rollen som projektledare

 • Intro till projektverktyget Project Companion
 • Demonstration av projektverktyget
 • Övningar
 • Avslutning

Genomförande och avslut

 • Personlighetstyper
 • Gruppdynamik
 • Ledarskap
 • Projektuppföljning
 • Implementering
 • Avslut
 • Sammanfattning

Inlämningsuppgift
Under kursen har du handledning av lärare som också godkänner, återkopplar och certifierar dig på inlämningsuppgiften.

Tekniska förutsättningar
Du har tillgång till en dator, både PC och Mac fungerar bra för studieplattformen med operativsystemen Windows 10 och även MacOS, IOS, iPadOs och Android. Vi rekommenderar den senaste versionen av webbläsare Google Chrome eller Firefox.

Du kan ladda ner och läsa filer som Excel och Pdf då det ingår i studiematerialet. När det gäller uppkoppling/bandbredd rekommenderar vi 1MB/s vid exempelvis videouppladdning. Projektledningsverktyget är webbaserat och kan användas kostnadsfritt under kursens gång.

Välkommen att kontakta oss
Du är hjärtligt välkommen att mejla oss på info@phi.se och vi nås även på telefonnumret 010-157 64 34.