Program - Certifierad Event Manager, online

Utbildningen är helt på distans med 125 studietimmar á 55 minuter under 20 veckor. Tid för mer självstudier än nedan angivet via skolans lärplattform kan tillkomma.

I kursdelarna Eventproduktion I, II och III ingår alltid reflektions- och övningsuppgifter samt i vissa fall skriftliga inlämningsuppgifter. Under lektionerna ingår grupparbeten och diskussioner som tillkommer i tid, men examensuppgiften är individuell.

För att bli certifierad krävs godkänd skriftlig tentamen, godkänt examensarbete i eventproduktion samt godkänt skriftligt arbete i projektledning.

Eventproduktion Del I – live i teams, 15 tim

Start 11 september, liveföreläsningar måndagar kl. 18-21 vecka 37-41.

 • Introduktion, upplägg och olika eventformat; live, digitalt och hybrid
 • Yrkesrollen och kreativa processer
 • Idé och konceptutveckling
 • Trendanalyser
 • Eventets byggstenar – Projektledning grund
 • Praktisk eventplanering:
  Inbjudan
  GDPR
  Lokal, Mat & Dryck
  Underhållning och Medverkande
  Dekor & Scenografi
  Grafisk kommunikation
  Teknik
  Logistik inkl. transport
  Säkerhet och tillstånd
  Personal
  Tillgänglighet
Företagsekonomi i praktiken – 12 tim

Start onsdag 27 september, egenstudier via skolans lärplattform vecka 39–41.

 • Ekonomins grunder
 • Excel-introduktion
 • Företagsformerna
 • Redovisa rätt
 • Kalkylera med kostnaderna
 • Sätt rätt pris med självkostnad
 • Räkna rätt på investeringen
Eventproduktion Del II – live i teams, 20 tim

Start 16 oktober, liveföreläsningar måndagar kl. 18-21 vecka 42–43, 45–48.

 • Dokumentmallar för ett effektivt eventarbete
 • Om eventets roll i marknadsplanen
 • Eventekonomi och budget: intäkter och kostnader
 • ROI-Return on investment
 • Hållbarhet
 • Försäkringar
 • Avtalsrätt och förhandlingsteknik
 • Leverantörer: Offerter & Avtal
 • Konflikthantering
 • Verbalt språk
 • Case-arbete och studiebesök: skriftlig inlämningsuppgift

Projektledning och agila metoder, 20 tim

Start 4 december, egenstudier via skolans lärplattform vecka 49–50 samt vecka 2, 2024.

 • Introduktion till projektledning (checklistor och mallar att ladda ner)
 • Teorier och praktik inom projektledning
 • De tolv principerna som utgör inspirationen för allt agilt arbete.
 • Förstudie: exempelvis analyser, kravspecifikationer och kommunikationsplan
 • Planering:
  Aktivitetslista
  Kritiska linjen
  Tidsplan
  Budget och resurser
  Kvalitetssäkring
  Bemanning
  Riskanalys och riskhanteringsplan
  Ändringshantering
 • Övningar, sammanfattning och test
 • Gruppdynamik, ledarskap och uppföljning
 • Introduktion till kursens obligatoriska inlämningsuppgift
 • Demonstration av projektverktyget Project Companion
Eventproduktion Del III – live i teams, 15 tim

Start 8 januari 2024, liveföreläsningar måndagar kl. 18-21 vecka 2 – 6 2024.

 • Event- och marknadskommunikation
 • Digital kommunikation
 • Marknadsföring och kampanjer
 • Försäljningsprocess och säljmaterial
Kommunikation och retorik – live i teams, 8 tim

Start onsdag 31 januari 2024, v. 5–7

 • Samtal i yrkesrollen
 • Presentationsteknik: förberedelser, manus och praktisk övning
 • Mötesteknik – digitalt och IRL
 • Att klara svåra samtal och knepiga personer
Examensarbete – egenstudier, 20 tim

Inlämning och presentation vecka 8 2024. Skriftlig tentamen i Eventproduktion vecka 7 2024.

 • Handledning av lärare
 • Presentation av examensarbete: onsdag 21 februari 2024.

Huvudlärare Anna Kjellström:

Jag har levt och andats event i stort sett hela mitt liv och tack vare mina erfarenheter från att ha arbetat som inhouse eventansvarig och på flera olika eventbyråer, har jag fått en bred inblick i olika branscher och ständigt utvecklat mina färdigheter.

Utbildningen ger dig en fantastisk möjlighet att träffa och interagera med andra som delar samma mål och passion som du gör. Det ger dig möjligheter att skapa nya kontakter och samarbeten som kan vara värdefulla för dig i framtiden och som dessutom utvecklar din kompetens vilket kan öppna upp för spännande karriärmöjligheter inom eventbranschen.

- Yrkesrollen är efterfrågad då fler företag idag anordnar events som en del av marknadskommunikationen och PR-arbetet. Att få utforska olika idéer och koncept och sedan ta dessa idéer och förvandla dem till verklighet är vad som driver mig i mitt arbete. Kreativitet är verkligen nyckeln till att skapa minnesvärda evenemang som engagerar och inspirerar deltagarna.

Välkommen att kontakta oss för personlig rådgivning, vi ser fram emot att höra av dig!

(Med reservation för ändringar av innehållet i programmet.)