Information om samtycke

I maj 2018 gjordes nya regler för hur företag och organisationer måste hantera personuppgifter när den nya GDPR-lagen trädde i kraft. Det innebär att för att vi ska kunna få visa bild, film m. m. där du förkommer måste du ge ditt godkännande d.v.s. ditt samtycke.

Ditt samtycke är givetvis är frivilligt och du kan ångra dig och dra tillbaka ditt samtycke. De uppgifter som du lämnar i ditt samtycke är ditt namn, din koppling till oss samt datum.