Cookies ger oss information om hur du använder sajten, så att vi kan förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om cookies här.

Studerande på Paralegal online

Paralegal online - en utbildning med tydliga kopplingar till arbetslivet

Frida och Ramil studerar Certifierad Paralegal online, en utbildning som genomförs under två terminer på distans. En gång per termin träffas klassen för undervisning på Påhlmans Handelsinstitut.

Utbildningen riktar sig till personer som arbetar med juridisk administration och vill certifiera sina kunskaper som Paralegal. Både Frida och Ramil har erfarenhet sedan tidigare; Ramil har en utländsk juridisk examen och har arbetat som myndighetsutövare på Arbetsförmedlingen. Frida arbetar idag som advokatsekreterare på en byrå parallellt med studierna.

Hur hittade ni Påhlmans Handelsinstitut och den här utbildningen?

– När jag sökte jobb som advokatsekreterare upptäckte jag att det är en merit att ha gått en paralegalutbildning, berättar Frida. I samband med att jag fick jobb på en advokatbyrå googlade jag efter utbildningar och hittade Certifierad Paralegal online på Påhlmans Handelsinstitut. Jag visade kursupplägget och kurslitteraturen för min chef som är advokat för att diskutera om den var relevant och han instämde.

– Jag googlade allt som var relaterat till juridik och utbildningar, berättar Ramil. Jag sökte efter en utbildning som var max ett år och hittade då Paralegal som jag tyckte verkade bra.

Uppfyller utbildningen era förväntningar?

– Ja, det tycker jag, säger Frida och Ramil nickar instämmande. Det är högt tempo med ganska många inlämningsuppgifter och uppföljningar. Jag har stor användning av kunskaperna från studierna på jobbet likväl som jag kan applicera mina kunskaper från arbetet på studierna, så jag lär mig något nytt hela tiden.

– Jag tycker det är en bra översiktsutbildning att ha genomgått innan man väljer det område man vill specialisera sig inom, säger Ramil.

Vad har varit det bästa med utbildningen?

– Det bästa har varit våra besök vid tingsrätten i samband med tvistemål och brottsmål, berättar Frida. Det var väldigt lärorikt att se processerna från insidan.

– För mig har det varit viktigt att utvecklas språkmässigt, säger Ramil. Det juridiska språket är viktigt att förstå för att kunna göra egna tolkningar och beskrivningar. I början förstod jag bara hälften av innehållet, men nu kan jag läsa texterna utan problem.

– När jag inte förstod ett begrepp eller ett tema tog jag ofta hjälp av uppsatser på nätet, berättar Ramil. De fungerade som kortare sammanfattningar eller förklaringar av komplicerade teman. Det var en snabbare väg till förståelse när det inte fanns tid till att fördjupa sig i frågorna.

Frida instämmer och berättar att vägen till att förstå innehållet i texterna har varit som att lära sig ett nytt språk.

– Allteftersom jag lärde mig innebörden av fler och fler termer gick det allt fortare att läsa och tolka texterna. Nu uppskattar jag verkligen språket, formuleringarna och lagtexterna. Det är fascinerande hur man kan formulera något så tydligt att det i princip inte kan missförstås.

Vilka är era planer för framtiden?

– När jag är klar med studierna vill jag arbeta som paralegal en tid och utvecklas i min yrkesroll så mycket som möjligt, berättar Frida. Man lär sig enormt mycket när man arbetar på en advokatbyrå och de kunskaperna skulle komma väl till hands om jag bestämmer mig för att studera vidare. I framtiden kommer jag kanske tenta av juristexamen eller läsa in den på kortare tid.

– Efter utbildningen vill jag arbeta på en advokatbyrå en tid för att praktisera de kunskaper jag har fått under studietiden, säger Ramil. Därefter vill jag gå en kompletterande utbildning för utländska jurister. Huvudtanken är att fortsätta och utbilda mig till jurist.