Cookies ger oss information om hur du använder sajten, så att vi kan förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om cookies här.

Motivation och drivkrafter vid kommunikation

Mikael Andersson har lång erfarenhet av att leda andra med fokus på sund hållbar kommunikation. Han brinner för att föreläsa och dela med sig av sina erfarenheter, vilket resulterade i boken Våga föra din talan. I januari kommer han till oss för att hålla seminariet Hur man handleder medarbetare. Seminariet är öppet för alla men redan nu kan du få ta del av Mikaels tankar kring kommunikation och ledarskap.

Varför är det viktigt med kommunikation när man arbetsleder medarbetare?

För att skapa en förståelse och samsyn samt en grund till att nå fram med sitt budskap. Bra kommunikation är fundamentet förtroendebyggande.

Vilken roll spelar en persons motivation och drivkrafter vid kommunikation?

Mycket stor. Om en handledare förstår vad som motiverar praktikanten underlättas alla slags kommunikation och man når snabbare till ett resultat. Är personen motiverad blir ju också arbetet roligare för alla.

Kan man påverka gruppdynamik?

Både ja och nej. En gruppdynamiks utveckling kan vara svår att förutspå. Det finns så många variabler som påverkar. Du som handledare eller ledare kan dock påverka en grupp genom att föregå med gott exempel och stå för tydlighet och i möjligaste mån konstanta värderingar och information.

Hur återkopplar man till en person på bästa sätt för att nå resultat?

Starta gärna med öppna frågor och lyssna på var personen befinner sig rent mentalt. Utgå från dennes läge.

Hur ska man göra för att få ut sitt budskap?

Less is more. Återigen är tydlighet viktigt. Tänk igenom vilket resultat du vill åstadkomma med din information. Tänk ut vilken väg som är bäst att ta. Muntligt, skriftligt eller både och.