Sälj- och marknadsföring

Certifierad Event manager, online

Helt på distans med Påhlmans Handelsinstitut. Utbildningen är 125 studietimmar á 55 minuter under 19 veckor. Tid för mer egenstudier än nedan angivet via skolans läroplattform kan tillkomma.

I kursdelarna Eventproduktion I, II och III ingår alltid reflektions- och övningsuppgifter samt i vissa fall skriftliga inlämningsuppgifter. Under lektionerna ingår grupparbeten och diskussioner som tillkommer i tid, examensuppgiften är individuell.

För att bli certifierad krävs godkänd skriftlig tentamen, godkänt examensarbete i Eventproduktion samt godkänt skriftligt arbete i projektledning.

Eventproduktion Del I – live i teams, 15 tim

Start torsdag 15 februari 2024, liveföreläsningar måndagar kl. 18-21 vecka 7 - 11.

 • Introduktion, upplägg och olika eventformat; live, digitalt och hybrid
 • Yrkesrollen och kreativa processer
 • Idé och konceptutveckling
 • Trendanalyser
 • Eventets byggstenar – Projektledning grund
 • Praktisk eventplanering:
  Inbjudan
  GDPR
  Lokal, Mat & Dryck Underhållning och Medverkande Dekor & Scenografi
  Grafisk kommunikation
  Teknik
  Logistik inkl. transport
  Säkerhet och tillstånd
  Personal
  Tillgänglighet

Företagsekonomi i praktiken – 12 tim

Start torsdag 7 mars, egenstudier via skolans lärplattform vecka 10 - 12

 • Ekonomins grunder
 • Excel-introduktion
 • Företagsformerna
 • Redovisa rätt
 • Kalkylera med kostnaderna
 • Sätt rätt pris med självkostnad
 • Räkna rätt på investeringen

Eventproduktion Del II – live i teams, 20 tim

Start måndag 18 mars, liveföreläsningar måndagar kl. 18-21 vecka 12 - 17.

 • Dokumentmallar för ett effektivt eventarbete
 • Om eventets roll i marknadsplanen
 • Eventekonomi och budget: intäkter och kostnader
 • ROI-Return on investment
 • Hållbarhet
 • Försäkringar
 • Avtalsrätt och förhandlingsteknik
 • Leverantörer: Offerter & Avtal
 • Konflikthantering
 • Verbalt språk
 • Case-arbete och studiebesök: skriftlig inlämningsuppgift

Projektledning och agila metoder, 20 tim

Start onsdag 24 april, egenstudier via skolans lärplattform vecka 17 - 19.

 • Introduktion till projektledning (checklistor och mallar att ladda ner)
 • Teorier och praktik inom projektledning
 • De tolv principerna som utgör inspirationen för allt agilt arbete.
 • Förstudie: exempelvis analyser, kravspecifikationer och kommunikationsplan
 • Planering:
  Aktivitetslista
  Kritiska linjen
  Tidsplan
  Budget och resurser
  Kvalitetssäkring
  Bemanning
  Riskanalys och riskhanteringsplan
  Ändringshantering
 • Övningar, sammanfattning och test
 • Gruppdynamik, ledarskap och uppföljning
 • Introduktion till kursens obligatoriska inlämningsuppgift
 • Demonstration av projektverktyget Project Companion

Eventproduktion Del III – live i teams, 15 tim

Start måndag 6 maj, liveföreläsningar måndagar kl. 18-21 vecka 19 - 23.

 • Event- och marknadskommunikation
 • Digital kommunikation
 • Marknadsföring och kampanjer
 • Försäljningsprocess och säljmaterial

Kommunikation och retorik – live i teams, 8 tim

Start onsdag 29 maj, v. 22 – 24.

 • Samtal i yrkesrollen
 • Presentationsteknik: förberedelser, manus och praktisk övning
 • Mötesteknik – digitalt och IRL
 • Att klara svåra samtal och knepiga personer

Examensarbete – egenstudier, 20 tim

Inlämning och presentation vecka 25 2024.
(Skriftlig tentamen i Eventproduktion vecka 24 2024.)

 • Handledning av lärare
 • Presentation av examensarbete: måndag 17 juni 2024.

Huvudlärare Anna Kjellström:

"Jag har levt och andats event i stort sett hela mitt liv och tack vare mina erfarenheter från att ha arbetat som inhouse eventansvarig och på flera olika eventbyråer, har jag fått en bred inblick i olika branscher och ständigt utvecklat mina färdigheter."

"Utbildningen ger dig en fantastisk möjlighet att träffa och interagera med andra som delar samma mål och passion som du gör. Det ger dig möjligheter att skapa nya kontakter och samarbeten som kan vara värdefulla för dig i framtiden och som dessutom utvecklar din kompetens vilket kan öppna upp för spännande karriärmöjligheter inom eventbranschen."

"Yrkesrollen är efterfrågad då fler företag idag anordnar events som en del av marknadskommunikationen och PR-arbetet. Att få utforska olika idéer och koncept och sedan ta dessa idéer och förvandla dem till verklighet är vad som driver mig i mitt arbete. Kreativitet är verkligen nyckeln till att skapa minnesvärda evenemang som engagerar och inspirerar deltagarna."

Välkommen att kontakta oss för personlig rådgivning, vi ser fram emot att höra av dig! (Med reservation för ändringar av innehållet i programmet.)

Liknande artiklar