• /Global/bilder/yh/pahlmans3

Paralegal, 400 YH-poäng

En studiemedelsberättigad heltidsutbildning, 400 YH-poäng. I augusti 2017 startar den 12:e årskursen av denna utbildning.

Juridiskt kompetent personal med praktisk erfarenhet är en resurs som efterfrågas av advokatbyråer, domstolar och många företag. En utbildning som skräddarsytts för dig som i ditt arbete regelbundet handhar juridiska frågor.

Ansökan

Startdatum: Måndag 21 augusti 2017

 
Sista ansökningsdag:
Onsdag 19 april 2017
Du ansöker via YH-antagningen

Vill du veta mer om utbildningen? 
Skicka gärna in en intresseanmälan så hör vi av oss till dig.

Mål

Utbildningens övergripande mål är att ge den studerande nödvändiga kunskaper för att kunna utföra arbetsuppgifter motsvarande en juristassistent vid en advokatbyrå, eller specifika juridiska arbetsuppgifter vid ett större företag eller offentlig förvaltning, dock utan krav på juridisk examen från högskolan.

- Vid advokatbyrå eller liknande: ingå i kvalificerade juridiska arbetslag, samt självständigt kunna utföra juridiska utredningar, genomföra förberedelse­arbete, ansvara för kontakter med klienter och domstolar, samt ta fram kvalificerat presentationsmaterial.

- Vid större företag eller offentlig förvaltning: ingå i kvalificerade arbetslag och handlägga juridiska och ekonomiska frågor, självständigt handlägga juridiska frågor inom företagets/förvaltningens specialområde, handlägga arbets­rättsliga frågor inom företaget/förvaltningen.

Kurser

Huvudkurserna är Juridik, Ekonomi, Legal English, Informationsteknik, Juridisk svenska, Kommunikation, Projektledning och LiA-period 1 och 2 samt examensarbete. Nedan finner du poängfördelning.

Ämnen och poäng

 • LiA Lärande i Arbete (praktik), 60+50 poäng
 • Juridik, 130 poäng
 • Juridisk Svenska, 30 poäng
 • Legal English, 25 poäng
 • Informationsteknik, 25 poäng
 • Ekonomi, 20 poäng
 • Kommunikation, 10 poäng
 • Projektledning med ekonomi, 25 poäng
 • Examensarbete, 25 poäng

Vad gör en Paralegal?

Läs Ebba Backlunds inlägg om vad en Paralegal gör

Produktblad

Här kan du ladda ned produktblad om utbildningen.

Påhlmans Handelsinstitut

Påhlmans Handelsinstitut är ett av Sveriges äldsta handelsinstitut och grundades 1881. Påhlmans bedriver utbildningar inom ekonomi, marknadsföring, språk och juridik. Påhlmans Handelsinstitut har många års erfarenhet av att genomföra YH – utbildningar och har totalt tre YH – utbildningar inom ovan nämnda områden.

Undervisning/lärare

 • 15 lärarledda lektioner/vecka hos Påhlmans Handelsinstitut i genomsnitt under utbildningen, övrig tid självstudier. Utbildningen är en heltidsutbildning.
 • Undervisningen bygger på teori undervisning och problembaserad pedagogik som tillämpar teoretiska kunskaper i praktiska sammanhang.
 • Lärarna är yrkesverksamma och de har så väl relevant examen som kompetens i det ämnet de undervisar i och konsulteras av Påhlmans Handelsinstitut.

Projektarbeten

I utbildningen ingår bl.a. projektarbeten och presentationer i mindre grupper och/eller helklass.

Praktik LiA = Lärande i Arbete

I utbildningen ingår 22 veckor LiA kurs. LiA är fördelat på två delar/kurser. Lärande i arbete = praktisk tillämpning av utbildningens teoretiska avsnitt i ett av branschens företag under ledning av en handledare.

Vi ser gärna att du söker din LiA själv, med hjälp av dina egna kontakter och målsättningar. I och med att Påhlmans har det slutliga ansvaret för att samtliga studerande har en LiA, använder vi vårt omfattande kontaktnät för att säkerställa LiA-platserna.

Förkunskaper

För att kunna söka till denna utbildning behöver du ha grundläggande behörighet.

Särskild förkunskaper är minst E eller godkända betyg i Svenska 2 (tidigare B), Matematik 1 b eller c (tidigare A), Engelska 6 (tidigare B) samt Samhällskunskap 1 (tidigare A), eller motsvarande kunskaper.

För dig som inte uppfyller de formella kraven på behörighet finns ändå en möjlighet att bli antagen. Vi kan, i vissa fall, göra undantag om vi bedömer att du har så kallad reell kompetens, dvs att du har tidigare erfarenheter och kommer att kunna klara utbildningen sam arbeta inom det yrke utbildningen leder till. Om du åberopar reell kompetens kan du behöva tillhandahålla ytterligare ansökningshandlingar eller komma på ett kostnadsfritt valideringsprov. Detta ges i maj.

Ansökan

Din kompletta ansökan ska innehålla följande:

 • Ifyllt anmälningsformulär
 • Ditt kompletta CV
 • Betygskopior som styrker din behörighet
 • Skriv ett personligt brev (max en A4), som beskriver dig själv på ett enkelt sätt. Berätta varför du söker utbildningen, dina ambitioner med den och yrkeslivet efter fullgjord utbildning.

Efter att vi har mottagit din ansökan erhåller du en bekräftelse från oss via e-post med ytterligare information.

Urval och antagning

Din ansökan bedöms efter betyg och/eller tidigare utbildningar, arbetslivserfarenhet samt särskilt prov. Ansökningarna dokumenteras och granskas av utbildningsanordnaren.

Alla som är behöriga kallas att skriva det särskilda provet som den sökande måste skriva minst godkänt på. Poäng för betyg, yrkeserfarenhet och särskilt prov räknas samman. Antagning och beslut tas därefter av ledningsgruppen. Den sökanden antas i den ordning poängen utvisar, där den med högst poäng antas först.

Antagningsbesked kommer i vecka 26 – 2017.

Betyg i utbildningen

Betygen grundar sig på följande:

 • Muntliga och skriftliga prov efter varje kursavsnitt
 • Bedömning av projektarbeten
 • Uppföljning av LiA-perioder

Betygsgrader

VG, G, IG

För godkänd examen krävs:

Minst godkänd betyg i samtliga av utbildningens kurser.

Har du fullföljt utbildningen får du ett examensbevis och ett Europass. Europasset är ett komplement till examensbeviset på engelska som gör att du lättare kan marknadsföra dig utomlands.

Har du inte fullföljt alla kurser på utbildningen får du ett utbildningsbevis

Utbildningsstart

Måndag 21 augusti 2017.

Sista ansökningsdag

Onsdag 19 april 2017 kl 23.59.

Ansökningar som inkommer efter kl 24.00 kommer inte att behandlas.

Informationsmöten

Välkommen på informationsmöte, Hagagatan 23 A (i aulan på entréplan). Ingen föranmälan behövs.

Måndag 20 mars kl 17.30
Onsdag 12 april kl 17.00

YH-mässan i Stockholm

YH-mässan kommer att genomföras onsdagen 29 mars, kl 10.00-18.00
Plats: Pelarsalen, Norra Latin. Drottninggatan 71B. 

Kurslokaler

Hagagatan, Stockholm (T-bana Odenplan)

Utbildningslängd

80 veckor, varav 22 veckor LiA (praktik)

Klasstorlek

ca 35 deltagare

Litteratur

Bekostas av deltagaren själv.

Frågor

Om du vill tala med någon är du välkommen att kontakta:
Monika Kageryd - monika.kageryd@phi.se, 010-157 63 77

Lena Palm – lena.palm@phi.se 010-157 63 13

 • Viktiga datum!

  Informationsmöten
  Måndag 20 mars kl 17.30
  Onsdag 12 april kl 17.00
  Hagagatan 23 A (i aulan på entréplan)

  YH-mässan i Stockholm
  Onsdag 29 mars kl 10.00-18.00
  Pelarsalen, Norra Latin. Drottninggatan 71B

  Ansök senast 19 april!

 • Info om YH-utbildningar

  YH-utbildningar är statsfinansierade eftergymnasiala yrkesutbildningar med stark koppling till arbetslivet. En YH-utbildning ska svara mot ett verkligt behov i arbetslivet. Därför deltar arbetslivet både i utformningen av utbildningen och genom att ställa sina arbetsplatser till förfogande under delar av utbildningen.