Kvalificerad IT-projektledare, 260 YH-poäng

Kvalificerad IT-projektledare ger dig ovärderliga kunskaper inom kommunikation, projektledning och ledarskap – färdigheter som värderas högt på arbetsmarknaden idag. Undervisningen bedrivs av konsulter med direkt koppling till näringslivet.

Ansökan till hösten 2015 är stängd

Intresseanmälan

Är du intresserad av den här utbildningen? Skicka gärna in en intresseanmälan så hör vi av oss till dig.
Intresseanmälan

____________________

Mål

Övergripande mål med utbildningen är att den studerande efter genomförd utbildning ska kunna driva ett IT-projekt effektivt mot uppsatta mål och göra riskbedömningar inför projektstarten. Den studerande ska även förstå sambandet mellan IT och strategisk verksamhetsutveckling och ha kännedom om affärssystem samt om de metoder och teorier som används vid IT-förändringsprocesser.

Du erhåller även ITIL-certifikat.

Kurser

Huvudkurserna är IT och Strategisk verksamhetsutveckling, Ledarskap, personalledning, personalhantering, Metoder & Verktyg, Planering & Budgetering och Verksamhets- och organisationsutveckling, Kommunikation & Information, Entreprenörskap, LIA (lärande i arbete).

Produktblad

Här kan du ladda ned produktblad om utbildningen

Påhlmans Handelsinstitut

Påhlmans Handelsinstitut är ett av Sveriges äldsta handelsinstitut och grundades 1881. Påhlmans bedriver utbildningar inom ekonomi, marknadsföring, språk och juridik. Påhlmans Handelsinstitut har många års erfarenhet av att genomföra YH utbildningar och har totalt fyra YH-utbildningar inom ovan nämnda områden.

Undervisning/ lärare

15 lärarledda lektioner/vecka i genomsnitt under utbildningen, övrig tid självstudier. Utbildningen är en heltidsutbildning.

Lärarna är yrkesverksamma med specifik kompetens i det ämnet de undervisar i och konsulteras av Påhlmans Handelsinstitut. De har såväl relevant utbildning och yrkeserfarenhet inom sina ämnesområden.

Undervisningen bygger på teoretisk undervisning och problembaserad pedagogik. Under LIA-perioden tillämpar man utbildningens teoretiska kunskaper i praktiska sammanhang.

Praktik – LIA = Lärande i Arbete

 • I utbildningen ingår en 15 veckors praktik.
 • Vi ser gärna att du söker din LIA-plats själv med hjälp av dina egna kontakter och målsättningar. I och med att Påhlmans Handelsinstitut har det slutliga ansvaret för att samtliga studerande har en LIA-plats, använder vi vårt omfattande kontaktnät för att säkerställa dessa.
 • På LIA-platsen kommer den studerande att ha en handledare för att få ut så mycket som möjligt av perioden.

Förkunskaper

För att kunna söka till denna utbildning behöver du ha grundläggande behörighet enligt förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan. Särskilda förkunskaper är minst 2 års arbetslivserfarenhet inom IT, systemutveckling eller annan kompetens som kan vara betydande för utbildningen.

Informationsmöten

Välkommen på informationsmöte:

 • Måndag 23 mars, kl 17.30, eller
 • Tisdag 14 april, kl 17.30 

Plats: Aulan, Hagagatan 23A 

Ansökan

Din kompletta ansökan ska innehålla följande:

 • Ifyllt anmälningsformulär
 • Ditt kompletta CV
 • Betygskopior som styrker din behörighet
 • Skriv ett personligt brev (max en A4), som beskriver dig själv på ett enkelt sätt. Berätta varför du söker utbildningen, dina ambitioner med den och yrkeslivet efter fullgjord utbildning.
 • Arbetsgivarintyg som styrker de särskilda förkunskaperna om minst 2 års arbetslivserfarenhet eller intyg med start- och slutdatum som styrker anställningen. Obs: ju längre arbetslivserfarenhet du har, desto fler poäng får du (vilket ökar dina möjligheter att bli antagen).

Efter att vi har mottagit din ansökan erhåller du en bekräftelse från oss via e-post med ytterligare information.

Urval och antagning

Din ansökan bedöms efter betyg och arbetslivs­erfarenhet (minst deltid). Ansökningarna dokumenteras och granskas av utbildningsanordnaren.

Poäng för betyg och arbetslivserfarenhet räknas samman. Antagning och beslut tas därefter av ledningsgruppen. Den sökanden antas i den ordning poängen utvisar, där den med högst poäng antas först.

Sista ansökningsdag

Söndag 31 maj 2015

Betyg i utbildningen

Betygen grundar sig på följande:

 • Muntliga och skriftliga prov efter varje kursavsnitt
 • Bedömning av projektarbeten
 • Uppföljning av LiA-perioder

Betygsgrader

VG, G, IG

För godkänd examen krävs:

Minst godkänd betyg i samtliga av utbildningens kurser.

Har du fullföljt utbildningen får du ett examensbevis och ett Europass. Europasset är ett komplement till examensbeviset på engelska som gör att du lättare kan marknadsföra dig utomlands.

Har du inte fullföljt alla kurser på utbildningen får du ett utbildningsbevis.

Utbildningsstart

25 augusti 2015

Kurslokaler

Hagagatan, Stockholm (T-bana Odenplan)

Utbildningslängd

52 veckor, varav 15 veckor LIA (Lärande i Arbete/praktik)

Klasstorlek

32

Litteratur

Bekostas av deltagaren själv.

Våra samarbetspartners

Påhlmans Handelsinstitut arbetar i nära samarbete med näringslivet. Dessa samarbeten kan ta sig uttryck i Lärande i Arbetet (LiA), problemställningar, föreläsningshållare och workshopledning.

Några av våra samarbetspartners:

Almega – IT & Telekomföretagen 
Astando 
Retail IT 
Cam Consulta 
Canon 
Cybercom
Datanet 
Elitea 
EMC Information Systems Sverige 
Grandezza Konsult 
Hewlet-Packard Sverige 
IFS Scandinavia 
IT Resurs, Partner Network 
No Common People 
Posten Sverige 
Straithill Holding 
Sundit 
TDC Hosting 
Tieto 
Trafikverket

Frågor

Marie-Louise Öhrn
Tel 010-157 62 24
marie-louise.ohrn@phi.se

Eller 

Monika Kageryd
Tel 010-157 63 77
monika.kageryd@phi.se

 • Info om YH-utbildningar

  YH-utbildningar är statsfinansierade eftergymnasiala yrkesutbildningar med stark koppling till arbetslivet. En YH-utbildning ska svara mot ett verkligt behov i arbetslivet. Därför deltar arbetslivet både i utformningen av utbildningen och genom att ställa sina arbetsplatser till förfogande under delar av utbildningen.