Tidigare YH-utbildningar - Intressanta YH-utbildningar | Påhlmans Handelsinstitut
  • /Global/bilder/yh/Pahlmans YH Redovisningskonsult 20170418 00064

Tidigare YH-utbildningar

Här hittar du all information om våra tidigare YH-utbildningar.

  • Info om YH-utbildningar

    YH-utbildningar är statsfinansierade eftergymnasiala yrkesutbildningar med stark koppling till arbetslivet. En YH-utbildning ska svara mot ett verkligt behov i arbetslivet. Därför deltar arbetslivet både i utformningen av utbildningen och genom att ställa sina arbetsplatser till förfogande under delar av utbildningen.