• /Global/bilder/yh/Pahlmans YH Redovisningskonsult 20170418 00062

Kvalificerad Lönekonsult, 400 YH-poäng

Utbildningens övergripande mål är att efter examen ska de studerande ha de kunskaper och färdigheter som krävs för att arbeta som Lönekonsult, Lönecontroller, Löneekonom, Löneadministratör, HR-assistent eller motsvarande roll.

Ansökan

Startdatum: Måndag 21 augusti 2017

 
Sista ansökningsdag:
Onsdag 19 april 2017
Du ansöker via YH-antagningen

Vill du veta mer om utbildningen? 
Skicka gärna in en intresseanmälan så hör vi av oss till dig.

Efter avslutad utbildning kommer den studerande ha färdigheter i och kompetenser för att:

 • praktiskt tillämpa löpande lönearbete och löneadministration och ha förståelse för löneårets olika händelser
 • genomför grundläggande bokföring och redovisning inkl avstämningar
 • sköta grundläggande personalarbete och personalekonomi såsom fylla i anställningsavtal, tidrapporter, reseräkningar, ledighetsansökningar, skattedeklarationer, etc
 • lägga upp uppgifter i lönesystem på ett korrekt sätt och obehindrat arbeta i olika lönesystem
 • beräkna de ekonomiska konsekvenserna av personalfrågor, såsom pensioner, moms, försäkringar etc, för att kunna stötta HR-funktionen genom att ta fram ekonomiska beslutsunderlag
 • applicera lagar, regler och avtal som reglerar olika anställningsformer och tolka arbetsrättsliga texter
 • leverera tjänster såsom rapporter och analyser, bl a nyckeltal och företagsvärdering
 • att i tal och skrift behärska fackspråksengelska inom lön, HR och ekonomi
 • analysera och presentera information, muntligt och skriftligt
 • lösa lönerelaterade problem med hjälp av gällande regelverk och kollektivavtal samt använda relevanta metoder och juridisk terminologi inom löneekonomens specialistområde
 • utföra alla moment under ett års löpande lönearbete och praktiskt beräkna löner
 • självständigt, och i team, arbeta med kvalificerade uppgifter rörande lönehantering och med hjälp av system kunna lösa, assistera och möta organisationernas och verksamhetens krav
 • arbeta lösningsinriktad och konsultativt gentemot anställda, organisation och externa kontaktytor
 • med hög servicekänsla och pedagogisk förmåga kommunicerar lönerelaterade frågor inom organsationen på svenska och engelska
 • utföra löpande bokföring och bokslut samt har förståtelse för företagets ekonomiska situation
 • ta fram budget och förstå hur lönerelaterade händelser påverkar redovisningen

Kurser 

Ämne och antal poäng

 • Arbetsrätt, 30 poäng
 • Den konsultativa lönerollen, 15 poäng
 • Examensarbete, 25 poäng
 • IT och Excel, 20 poäng
 • LiA 1, 50 poäng
 • LiA 2, 65 poäng
 • Löneengelska, 15 poäng
 • Lönehantering 1, 40 poäng
 • Lönehantering 2, 30 poäng
 • Lönesystem 3, 30 poäng
 • Personalarbetets innehåll och processer, 20 poäng
 • Personalekonomi, 30 poäng
 • Redovisning, 30 poäng

Produktblad

Här kan du ladda ned produktblad om utbildningen

Påhlmans Handelsinstitut

Påhlmans Handelsinstitut är ett av Sveriges äldsta handelsinstitut och grundades 1881. Påhlmans bedriver utbildningar inom ekonomi, marknadsföring, språk och juridik. Påhlmans Handelsinstitut har många års erfarenhet av att genomföra YH utbildningar och har totalt fyra YH-utbildningar inom ovan nämnda områden.

Undervisning/lärare

 • 15 lärarledda lektioner/vecka hos Påhlmans Handelsinstitut i genomsnitt under utbildningen, övrig tid självstudier. Utbildningen är en heltidsutbildning.
 • Undervisningen bygger på teori undervisning och problembaserad pedagogik som tillämpar teoretiska kunskaper i praktiska sammanhang.
 • Lärarna är yrkesverksamma och de har så väl relevant examen som kompetens i det ämnet de undervisar i och konsulteras av Påhlmans Handelsinstitut.

Projektarbeten och andra arbetsformer

I utbildningen ingår bl.a. projektarbeten och presentationer i mindre grupper och/eller helklass.

Praktik – LiA = Lärande i Arbete

I utbildningen ingår 18 veckor LiA kurs. LiA är fördelat på två delar/kurser. Lärande i arbete = praktisk tillämpning av utbildningens teoretiska avsnitt i ett av branschens företag under ledning av en handledare.

Vi ser gärna att du söker din LiA själv, med hjälp av dina egna kontakter och målsättningar. I och med att Påhlmans har det slutliga ansvaret för att samtliga studerande har en LiA, använder vi vårt omfattande kontaktnät för att säkerställa LiA-platserna.

Förkunskaper

För att kunna söka till denna utbildning behöver du ha grundläggande behörighet.

Särskild förkunskaper är minst E eller godkända betyg i Svenska 2 (tidigare B), Matematik 2 b eller c (tidigare B), Engelska 6 (tidigare B) samt Företagsekonomi 1 (tidigare A)/Småföretagande 1 (tidigare A), eller motsvarande kunskaper.

För dig som inte uppfyller de formella kraven på behörighet finns ändå en möjlighet att bli antagen. Vi kan, i vissa fall, göra undantag om vi bedömer att du har så kallad reell kompetens, dvs att du har tidigare erfarenheter och kommer att kunna klara utbildningen sam arbeta inom det yrke utbildningen leder till. Om du åberopar reell kompetens kan du behöva tillhandahålla ytterligare ansökningshandlingar eller komma på ett kostnadsfritt valideringsprov. Detta ges i maj.

Ansökan

Din kompletta ansökan ska innehålla följande:

 • Ifyllt anmälningsformulär
 • Ditt kompletta CV
 • Betygskopior från gymnasieskolan som styrker din behörighet
 • Skriv ett personligt brev (max en A4), som beskriver dig själv på ett enkelt sätt. Berätta varför du söker utbildningen, dina ambitioner med den och yrkeslivet efter fullgjord utbildning.

Efter att vi har mottagit din ansökan erhåller du en bekräftelse från oss via e-post med ytterligare information.

Urval och antagning

Din ansökan bedöms efter gymnasiebetyg och/eller tidigare utbildningar, arbetslivserfarenhet samt särskilt prov. Ansökningarna dokumenteras och granskas av utbildningsanordnaren.

Alla som är behöriga kallas att skriva det särskilda provet som den sökande måste skriva minst godkänt på. Poäng för betyg, yrkeserfarenhet och särskilt prov räknas samman. Antagning och beslut tas därefter av ledningsgruppen. Den sökanden antas i den ordning poängen utvisar, där den med högst poäng antas först.

Antagningsbesked kommer i vecka 26 – 2018.

Betyg i utbildningen

Betygen grundar sig på följande:

 • Muntliga och skriftliga prov efter varje kursavsnitt
 • Bedömning av projektarbeten
 • Uppföljning av LiA-perioder

Betygsgrader

VG, G, IG

För godkänd examen krävs

Minst godkänd betyg i samtliga av utbildningens kurser.

Har du fullföljt utbildningen får du ett examensbevis och ett Europass. Europasset är ett komplement till examensbeviset på engelska som gör att du lättare kan marknadsföra dig utomlands.

Har du inte fullföljt alla kurser på utbildningen får du ett utbildningsbevis.

Informationsmöten

Vi återkommer med datum för våren 2018.

Utbildningsstart

Augusti 2018

Sista ansökningsdag

Mitten av april 2018

Kurslokaler

Hagagatan, Stockholm (T-bana Odenplan)

Utbildningslängd

80 veckor, varav 23 veckor LiA (praktik).

Klasstorlek

ca 35

Litteratur

Bekostas av deltagaren själv.

Särskilt pedagogiskt stöd

Myndigheten för Yrkeshögskolan kan bevilja stöd till utbildningsanordnaren (Påhlmans) för pedagogiska hjälpmedel för dig med funktionsnedsättning, så kallat särskilt pedagogiskt stöd. Studerande med funktionsnedsättning har rätt, att så långt det är möjligt, att få undervisning och examination ordnad så att hänsyn tas till den studerandes funktionsnedsättning och möjligheter att uppnå lärandemålen för kurser och utbildningsprogram. Det är önskvärt, men inte ett krav, att den studerande inkommer till skolan med intyg på vilken typ av funktionsnedsättning det rör sig om.

Läs mer på Yrkeshögskolans hemsida

Frågor

Om du vill tala med någon är du välkommen att kontakta:
Monika Kageryd - monika.kageryd@phi.se, 010-157 63 77

YH-Mässan

Träffa oss på YH-Mässan på torsdag den 17 mars kl 10.00-18.00, Norra Latin.

Lena Palm – lena.palm@phi.se 010-157 63 13

 • Ansökan

  Ansökan för våra YH-utbildningar är nu stängd. Sista dag för att söka var den 19 april. 

 • Info om YH-utbildningar

  YH-utbildningar är statsfinansierade eftergymnasiala yrkesutbildningar med stark koppling till arbetslivet. En YH-utbildning ska svara mot ett verkligt behov i arbetslivet. Därför deltar arbetslivet både i utformningen av utbildningen och genom att ställa sina arbetsplatser till förfogande under delar av utbildningen.