67 % av våra studerande arbetar efter avslutad utbildning med ekonomi eller löner

Sammanställningen av vår deltagarundersökning 2017 visar på glädjande siffror för våra studerande inom ekonomi och lön.

  • 67 % arbetar efter avslutade studier med ekonomi eller löner
  • 71 % av dessa fick arbete inom 3 månader efter examen
  • Några studerande fick erbjudande om anställning innan utbildningen var klar

Sammanställningen visar också att efterfrågan på löneadministratörer är hög. Lönenivån för löneadministratörer har ökat och förbättrats avsevärt mot tidigare år.

Undersökningen är baserad på deltagare från utbildningarna Certifierad Ekonomiassistent och Certifierad Löneadministratör som avslutat studierna vt 2015 – vt 2017.