Samhällsvetenskapsprogrammet

På samhällsvetenskapsprogrammet hos oss färgas undervisningen av vår profil, human business. Detta är vår idé om hur framgångsrikt företagande måste ta hänsyn till så väl ekonomi som miljö och människor för att lyckas i ett långt perspektiv.

För att ge en tydlig bild av hur ekonomi, samhälle och miljö hänger samman så jobbar vi till viss del ämnesövergripande i större projekt. Ett sådant projekt kan handla om vårt sätt att shoppa. Psykologin hjälper oss att förstå hur detta påverkar vårt beteende, samhällskunskapen kan bidra med de ekonomiska och globala effekterna och svenskan ansvarar för redovisningsdelen. I detta bjuder vi även in näringslivet och ideella organisationer.

Samhällsvetenskapsprogrammet är en mycket bred utbildning som ger dig behörighet till en rad olika utbildningar på universitet och högskolor i Sverige och utomlands. För att ytterligare bredda din behörighet kan du under årskurs tre välja att läsa en extra kurs i matematik eller förbereda dig för studier utomlands genom att läsa ytterligare en kurs i engelska.

Poängplaner (pdf)

Ansökningskoder

Inriktningar

Inriktning samhällskunskap

Den här inriktningen är för dig som vill påverka din omvärld. Inom inriktningen samhällsvetenskap får du kunskaper om hur samhället utvecklas, hur politik och ekonomi formar vår värld. Under...

Inriktning beteendevetenskap

Den här inriktningen är för dig som vill som vill sätta dig in i mänskligt beteende. Inom inriktningen beteendevetenskap får du kunskaper om hur ledarskap och kommunikation påverkar gruppers arbete,...
  • Vill du veta mer om skolan?

    Har du några frågor eller funderingar om skolan eller någon av våra inriktningar? Fyll i en intresseanmälan så blir du kontaktad inom kort.

    Intresseanmälan