Vår profil - Human Business School | Påhlmans Gymnasium - PHI

Human Business School - vår profil

På Påhlmans Gymnasium har vi som målsättning att ta det bästa från två världar. Därför kallar vi oss för en Human Business School. Human står för kunskap om vad som får oss människor att må bra, utvecklas och göra gott för andra människor och miljön. Business innebär att du får kunskap som gör att du efter gymnasiet kan söka dig vidare till en högskola och ett bra jobb i näringslivet. Vår målsättning är att varje lektion ska ha både Human och Business i fokus.

På Påhlmans Gymnasium får du också lära dig mer om hur framgångsrika företag tar hänsyn till människor och miljön. Vi samarbetar med Röda Korset, Fairtrade och Naturskyddsföreningen, vilket ger både intressanta och meningsfulla lektioner. Störst glädje får du av kunskap som du har nytta av i verkligheten. Så i varje kurs finns det samverkansprojekt med olika företag, i form av bland annat studiebesök och gästföreläsare. Att det är på riktigt ger fördjupad kunskap och motivation.

Ledarskapsutbildning – i teori och praktik

Alla har nytta av att lära sig leda, både sig själv och andra. Därför läser alla våra elever ledarskap och organisation. Under två veckors arbetslivspraktik i årskurs två, får eleverna möjlighet att studera dessa ämnen i praktiken.

Är du en entreprenör?

Hos oss får alla elever testa att starta ett skolföretag ett så kallat UF-företag. Det är en pedagogisk undervisningsform där eleverna får möjlighet att lära sig mer om allt från ekonomi till marknadsföring och psykologi. Våra elever får delta i olika entreprenörstävlingar där de coachas av våra lärare. Påhlmans elever har sedan skolan startade vunnit många priser i olika valörer.

Lär dig konsten att tala!

Retorik är läran om talekonsten. Det är ett obligatoriskt ämne i de amerikanska skolorna men inte lika vanligt här i Sverige. På Påhlmans har vi valt att lyfta fram ämnet som en viktig del av undervisningen och därför läser våra elever 100 poäng retorik under årskurs två. Vi vet att det är ett ämne som många har nytta av i situationer både på jobbet och privat till exempel vid presentationer, jobbintervjuer och i det praktiska arbetet med UF-företaget där det ofta handlar om att övertyga och sälja in aff ärsidéer.

Steg ett handlar om personlighetsutveckling och du får verktyg för att själv må bra och växa som människa. Med dessa verktyg får du sen möjlighet att vidareutveckla för att hjälpa andra människor att växa.

”Man får känna sig vuxen” – arbetslivspraktik

Alla elever erbjuds också arbetslivspraktik under två veckor i årskurs tre, något teoretiska utbildningar normalt inte har. I årskurs tre är alla elever på praktik i två veckor. Praktiken är en del av ämnet ledarskap och eleverna får här möjlighet att praktisera sina kunskaper och studera ledarskap och organisationer i verkligheten.

Hos oss får du träna dig för att växa som människa, och att växa med din uppgift. Du får lära dig hur man lär.

I årskurs tre får du praktisera två veckor på företag. Och du får prova på att driva företag i samarbete med UF (Ungt Företagande).

Språk och internationella perspektiv

Att kunna språk ger framgång i näringslivet och öppnar dörrar för att jobba utomlands i framtiden. Hos oss kan du läsa tyska, franska och spanska. Språkundervisningen bedrivs av lärare som har många års erfarenhet av länder där språket pratas. Vi jobbar också mycket med att verklighetsanpassa undervisningen. Även i språkkurserna görs många studiebesök och det kommer besökare som föreläser i klassrummet.

Samverkan med näringslivet och organisationer

Störst glädje får du av kunskap som du har nytta av i verkligheten. I varje kurs finns samverkansprojekt med företag, med bland annat studiebesök och gästföreläsare. Att det är på riktigt ger fördjupad kunskap och motivation.

I praktiken innebär det att i alla kurser läser du både på "traditionellt vis" men också att vi jobbar i olika former av projekt. Allt från mindre projekt kopplade till ett enskilt studiebesök, till större ämnesövergripande projekt som bryter det traditionella schemat. Ett uppskattat återkommande projekt är exempelvis ledarskapsveckan, där eleverna i årskurs tre tar över ledarskapet, och tillsammans med lärarna förbereder och genomför en veckas undervisning där alla ämnen medverkar.

En vanlig arbetsform är också olika projekt. I alla kurser finns som mål att samverka med andra ämnen och med företag och organisationer. Ett exempel på ett sådant projekt är ett EU-projekt som genomförs i alla språkgrupper med målet att skapa förståelse för bland annat ekonomisk samarbete inom Europa. Ett annat exempel är ett projekt i svenskan där man i samverkan med ett rekryteringsföretag, lär sig hur man söker jobb på ett framgångsrikt sätt och samtidigt får reflektera av vikten av att skaffa sig rätt kompetens för framtiden.

  • Rektorn har ordet

    Rektor Maria Törngren

    "Det som driver mig är vetskapen om att vårt arbete, att utbilda unga människor på väg in i framtiden, är viktigt och gör skillnad."