Undervisning och lärande | Påhlmans Gymnasium - PHI

Undervisning och lärande

På Påhlmans Gymnasium har vi höga förväntningar på varje elev. Vår utgångspunkt är att alla kan få goda kunskaper och höga betyg. Därför är undervisningen pedagogisk och individanpassad så att alla elever ska lyckas.

Vi vill utnyttja tiden i klassrummet. På Påhlmans Gymnasium är tiden viktig. Varje minut av undervisningen är helig och vi avslutar alla lektioner med en slutreflektion.

På Påhlmans Gymnasium har vi satt i system att eleverna ger varandra kamratbedömningar. Vi har märkt att den här metoden gör att eleverna når högre kunskapsnivå – och därmed får högre betyg!

Hos oss får eleverna träna förmågan att projektleda sitt eget lärande. Alla elever har sin egen laptop och all information om lektioner och kurser finns tillgänglig i vår skolportal på nätet. Våra elever får tidigt ta ansvar för hur de ska planera sin tid för att hinna med allt.

Vi ser motivation som en viktig del av inlärningsprocessen. För att eleverna ska få se hur kunskap används i verkligheten, gör vi studiebesök och bjuder in gästföreläsare från arbetslivet till alla kurser.

Eleverna får möjlighet att återberätta för lärarna hur de tolkat en uppgift som de fått. På så sätt får de klart för sig om de förstått vad som ska göras, men också vad och hur de ska studera för att nå upp till kunskaps- och betygsmålen.

På Påhlmans Gymnasium ser vi till att eleverna lär sig att lära sig. Kunskap är viktigt, men också en färskvara. Därför är studieteknik och analytisk förmåga minst lika viktiga, så att du kan tillgodogöra dig ny kunskap på egen hand.

Vi ger regelbundet feedback till eleverna. Vi utgår från att de kan nå högt satta mål och är intresserade av sin egen utveckling. Vi peppar eleverna men är också noga med att konkret tala om vad som ska göras för att komma vidare till nästa, högre nivå av både kunskap och betyg.

Läxläsning och ämnesfördjupning på skoltid

Varje dag erbjuder skolan ett antal timmar då eleverna kan få extra hjälp med sina studier. En närvarande lärare kan svara på frågor och ser till att det råder lugn och ro. Skolan är dessutom öppen från kl 07.15 till 21.00, alla vardagar vilket gör det möjligt att exempelvis stanna och jobba klart med exempelvis ett grupparbete.

Mentor

Det viktigaste för oss är att du som elev mår bra och trivs med livet och med skolan, att varje elev blir sedd och känner sig hemma.

Du får en mentor som har ett huvudansvar för hur du mår och hur det går på skolan. Och som ser till att skapa bra kontakt mellan skolan och hemmet. Hos oss är vi alltid minst två mentorer på varje klass.

Pedagogisk modell

Det viktigaste för att en skola skall bli framgångsrik är man har en gemensam genomtänkt tanke kring det som händer i klassrummet. Och en strävan efter att alltid skapa ännu bättre lektioner. Modellen visar vägen för oss pedagoger och samtidigt förhoppningsvis förtydligar vad vi vill för er elever och föräldrar.

Påhlmans Gymnasiums pedagogiska modell (pdf)

För föräldrar

Föräldrar är en viktig resurs för elevens lärande. Läs mer om hur vi arbetar vi tillsammans med föräldrarna för att ge eleven så bra förutsättningar som möjligt.

Dator till alla elever

Alla elever på Påhlmans Gymnasium får låna en Mac Book AIR under sina tre år på skolan. Med denna s.k. 1-1-satsning effektiviserar vi studiearbetet för eleverna och deras kommunikation med sina lärare så att våra elever ska nå ännu högre resultat.

Både "vanliga" skolböcker och digitala resurser

Hos oss får du vanliga skolböcker i alla ämnen. Dessutom har alla elever tillgång till ljudboksversioner av alla böcker. Mycket praktiskt om du ex vill "läsa" läxan när man rör på sig. Sen prenumererar vi också på en hel rad med olika digitala resurser såsom Nationalencyklopedin, Landguiden och Retriever. Den sist nämnda är en artikeldatabas, där du får tillgång till artiklar från alla svenska tidningar och tidskrifter. Långt bättre än att planlöst "googla efter fakta".

IT-pedagogik

Hög IT-kompetens

Hos oss får du tillgång till alla moderna IT-verktyg som finns ute i näringslivet. Egen laptop, trådlöst nätverk och projektorer i alla klassrum är en självklarhet.

IT i pedagogiken är inget nytt på Påhlmans Gymnasium. Vi använder IT som en naturlig del av undervisningen. Alltifrån att skapa webbsidor med försäljning inom ramen för Ung företagsamhet till att skriva bloggar i språkkurserna. Gå gärna in på vår Facebooksida för att ta del av all kreativitet.

Utveckla dig själv på fritiden

Påhlmans Gymnasium är en del av Medborgarskolan, som är ett studieförbund. De ordnar massor av kurser i samma hus som skolan ligger. Allt från extra språkundervisning till matlagning och skepparexamen. Läs mer för att du behöver det, eller bara för att det är kul! Du får gå på kurserna till rabatterat pris.

  • 10 tips för bättre betyg

    Vi har gjort en liten bok. Den innehåller tio tips på små förändringar du kan göra, för att få högre betyg.