Samarbeten ger motivation och meningsfullhet

Vi samarbetar med Röda Korset, Fairtrade och Naturskyddsföreningen. Det ger intressanta och meningsfulla lektioner, att kunna vara med och påverka din omvärld, här och nu.

Röda Korset

Vi vill förmedla en humanistisk värdegrund till våra elever – en värdegrund som handlar om att verka för människors goda livsvillkor, ömsesidig respekt och ett mänskligare näringsliv.

Naturskyddsföreningen

Att uppnå välfärd för snart nio miljarder människor förutsätter att vi lyckas finna en balans mellan vår konsumtion och jordens ekosystem. Naturskyddsföreningen besitter djupa kunskaper på detta område som vi vill förmedla till våra elever.

Fairtrade

Våra elever utbildas till medvetenhet om att framgång i näringslivet förutsätter hänsyn till människan och miljön. Vi vill inspirera våra elever att starta och driva företag på ett "schysst sätt"; med hjärta och hjärna och med respekt för mänskliga rättigheter.