Föräldramöte årskurs 1

24 augusti 2017,kl 13:57

Tisdagen 5/9 17:30-17:45 Ekonomielever åk 1 - Gemensam information i aulan 17:50-18:05 Samhällselever - Gemensam information i aulan Efter aulagenomgången träffar ni mentorerna för respektive klass.

Se salsschema nedan

EK-1a - 441
EK-1b - 439
SA-1a - 337
SA-1b – 309

Föräldramötet slutar senast 20:00

Varmt välkomna!