Personal- och lärarlista

Lars Andreasson lars.andreasson@medborgarskolan.se
010-157 63 23 
Tf rektor
Liselotte Hemström

liselotte.hemstrom@pahlmansgymnasium.se

juridiska och ekonomiska ämnen
Fredrica Lundborg
fredrica.lundborg@medborgarskolan.se Skoladministratör
Jonas Felixon jonas.felixon@pahlmansgymnasium.se Samhälle, Geografi, Entreprenörskap
Mattias Forsgren mattias.forsgren@pahlmansgymnasium.se Natur, Biologi, Kemi
Filip Borg filip.borg@pahlmansgymnasium.se Idrott, Historia
Sebastian Fransson sebastian.fransson@pahlmansgymnasium.se Matematik
Mikael Claesson mikael.claesson@pahlmansgymnasium.se Svenska, Filosofi
Tanya Ståhl tanya.stahl@medborgarskolan.se Skolsköterska
Katarina Hellström
katarina.hellstrom@medborgarskolan.se Kurator
Torbjörn Lauthers torbjorn.lauthers@pahlmansgymnasium.se Psykologi, Samhälle, Ledarskap, Sociologi
Jan Turdell jan.turdell@pahlmansgymnasium.se Språk, Religion
Anna Lindgren anna.lindgren@pahlmansgymnasium.se Idrott, Engelska, Entreprenörskap, Ledarskap
Christelle Lombard christelle.lombard@pahlmansgymnasium.se Engelska, Franska
Hector Mazzaglia hector.mazzaglia@pahlmansgymnasium.se Spanska, Privatjuridik
Jenny Naroskin jenny.naroskin@medborgarskolan.se Specialpedagog
Denny Nordberg denny.nordberg@pahlmansgymnasium.se Ekonomi, UF, Juridik
Charlotte Nordgren charlotte.nordgren@tillskararakademin.com Bild
Lasse Nyquist lasse.nyquist@medborgarskolan.se Studievägledare
Karin Axén  karin.axen@pahlmansgymnasium.se Svenska
Mario Cagatay mario.cagatay@pahlmansgymnasium.se
Matematik
Hans Nihlen  hans.nihlen@pahlmansgymnasium.se Fysik
Marie Bergman Kareketo   marie.bergman.kareketo@pahlmansgymnasium.se
Tyska, Engelska
Erik Westberg erik.westberg@pahlmansgymnasium.se
Historia, Retorik, Samhälle
Charlotta Skorup charlotta.skorup@pahlmansgymnasium.se
Ledarskap och organisation, Svenska,Retorik
Mirjana Bergman mirjana.bergman@pahlmansgymnasium.se
Spanskalärare
Jacob Ryding
jacob.ryding@pahlmansgymnasium.se
Engelska, Retorik, Svenska
Andreas Johannesson
andreas.johannesson@pahlmansgymnasium.se
Samhällskunskapslärare
Samuel Karlhager
samuel.karlhager@pahlmansgymnasium.se
Matematiklärare
Chatrin Arnheim
chatrin.arnheim@medborgarskolan.se Svenska
  • Följ oss på Facebook