Har du synpunkter?

Vi är mycket tacksamma för att få höra synpunkter på saker vi kan bli bättre på. Fyll i nedanstående formulär och skicka anonymt.

Om du vill får du givetvis gärna ange kontaktuppgifter. Då kan vi kontakta dig, lyssna mer och sen återkoppla och prata om hur förbättringsaktiviteterna har gått.