Välj startdatum

Word, Komplett - online

Ett lätt, enkelt och roligt sätt att lära sig Word!
Anmäl dig idag - starta imorgon!

Saknar du eller vill du förbättra dina kunskaper i Word?
I samarbete med Learnesy erbjuder vi en utbildning i Microsoft Word. Pedagogiken på Learnesys kurser bygger på korta lektioner på 1-3 minuter, med en tillhörande övningsfil och ett avslutande kunskapstest. Du kommer åt lektionerna från dator, läsplatta eller mobil – när du vill och var du vill.

Efter genomförd kurs tilldelas du ett intyg och du kan när som helst logga in för att repetera om det är något du är osäker på eller har glömt. Ditt abonnemang sträcker sig över ett år och innefattar 54 pedagogiska lektioner i HD-kvalité. Du väljer helt enkelt själv vilka lektioner som passar din kunskapsnivå!
Vi har löpande starter under hela 2017, med undantag för skollov.

Målgrupp

Kursen riktar sig både till dig som är nybörjare, men också till dig som regelbundet arbetar i Word men känner att du har mer att lära och få ut av programmet.

Kursens mål 

Målet med kursen är att du ska bli en bekväm och effektiv användare av Word, och göra det till ett naturligt hjälpmedel både i arbetet och privat. 

Förkunskaper 

Kursen ställer inga krav på förkunskaper. 

Kursinnehåll 

1. Lär känna Word
2. Redigera text
3. Formatera text
4. Formatera paragrafer
5. Formatera sidor
6. Formatera med stil och teman
7. Arbeta med tabeller
8. Lägg till illustrationer
9. Använd makro och bygg block
10. Godkänn ditt dokument
11. Dela dokument

Kursen omfattar 54 lektioner som är indelade i 11 kapitel. Den börjar med att lära ut grunderna så att du enkelt kommer kunna navigera i programmet. Även om du idag är bekant med grunderna i Word rekommenderar vi att du går igenom alla filmerna för att lära dig det på rätt sätt från början. Svårighetsgraden ökar sedan successivt och på vägen till sista kapitlet som är ”Dela dokument”, lär du dig mycket om hur du använder mallar för att spara tid, hur du skapar och arbetar med tabeller samt hur du får dokumentet att bli snyggt och enkelt att arbeta med.

Kursen ingår i Officepaketet online tillsammans med kurserna PowerPoint, Outlook och Excel.
Klicka på länken ovan för att läsa mer och boka hela kurspaketet för en lägre avgift.


Exempel från kursen
 

Kursmaterial 

Allt kursmaterial som lektionsfiler och övningsuppgifter att träna på finns på ditt personliga konto som du kommer åt genom att du loggar in på kurssidan. 

Tentamen

Varje kapitel avslutas med ett prov där frågorna baseras på innehållet i kapitlet. När du har svarat rätt på alla prov får du ett diplom som ett intyg på att du har klarat av Wordutbildningen. Efter att du har fått diplomet har du fortsatt tillgång till alla lektioner. 

Tekniska förutsättningar

Du behöver ha tillgång till dator eller läsplatta med uppkoppling mot internet. Kursen baseras på Word 2016 på svenska. Har du Word på engelska eller en äldre version av Word kommer du fortfarande ha stor nytta av kursen. Har du en Macbook med Office 365 går det också bra.

Frågor?

Du kan alltid kontakta oss på 010-157 64 34 eller info@phi.se