• Anmälan

  En intresseanmälan är inte bindande. Vi kontaktar dig när vi har en ny kursstart.

Presentationsteknik för ekonomer, Online

 - lär dig räkna med retoriken!

Individuella starter! Anmäl dig idag och starta imorgon.

Presentationsteknik för ekonomer är till för dig som vill träna på att presentera och rapportera siffror och beräkningar under möten. Möten på en typisk svensk arbetsplats tar mycket tid och genomförs ofta slentrianmässigt utan tydliga syften och mål. Tyvärr brukar presentationerna bli därefter. Det är slöseri med tid och pengar.

Denna kurs fokuserar på att strukturera tydliga budskap. För det räcker inte med sakkunskap. Det räcker inte med torra fakta heller. Det räcker inte ens att räkna rätt. Du och dina ord måste vara kopplade till verksamhetens kärnvärden för att få tyngd och trovärdighet. Lär dig räkna med retoriken!

Målgrupp

Presentationsteknik för ekonomer riktar sig till personer med ekonomiansvar som gör interna presentationer och rapporteringar kring företagsekonomi, såsom redovisningsekonomer, controllers och ekonomichefer samt projektledare, chefer och vd:ar i små och medelstora företag.

Kursens mål

Göra ekonomiansvariga medvetna om värdet att behärska rollen som talare för att kunna tydliggöra beräkningar och sätta ord på siffror.

Förkunskaper

Grundkurs i retorik eller likvärdiga kunskaper.  

Kursinnehåll

Kursen omfattar 10 lektioner som stegvis analyserar och kartlägger de föreberedelser som krävs för att genomföra professionella presentationer och rapporter kring ekonomi.

 • Hur ser ditt tillitskonto ut?
 • Hur mycket trovärdighetskapital äger du?
 • Hur påverkas du som talare av andras värderingar?
 • Hur påverkar tillit synsätt och perspektiv?
 • Hur påverkar tillit arbetsplatsens värde?
 • Hur sätter du ord på dina siffror?
 • Hur sovrar och strukturerar du relevant innehåll?
 • Hur gör du för att säga mycket på kort tid?
 • Hur beskriver du beräkningar med ord?
 • Hur gör du för att inge förtroende?

Kurslitteratur

Möteskommunikation – ett nytt sätt att nå affärsmålen, av Rikard Wildhuss och C-H Segerfeldt, Liber förlag.
The speed of trust – the one thing that changes everything, av Stephen M. R. Covey, FREE PRESS.

Tentamen

Kursen avslutas med en heldags muntliga övningar i Påhlmans egen studio i Stockholm. Maximalt 6-8 deltagare per tentamensgrupp. Efter godkänt resultat får du ett certifikat som ger ditt CV mera tyngd.

Tekniska förutsättningar

Du behöver ha tillgång till dator och vi rekommenderar webläsare Firefox eller Google Chrome.

Frågor och anmälan

Har du frågor om utbildningen är du välkommen att kontakta projektledare Adriano Baggio, 
adriano.baggio@phi.se eller 08-457 57 56.