Välj startdatum

Fordran: Från faktura till betalning, online

Anmäl dig idag - starta imorgon!

Fordringsrätten reglerar frågor som rör förpliktelsers uppkomst, ändring och upphörande. Exempel på frågor som uppkommer i skuldförhållanden är, vem ska prestera? Till vem ska betalning med befriande verkan ske? Vad ska presteras? Vilka invändningar mot ett betalningsanspråk kan få betydelse?

Den här kursen i fordringsrätt kombinerar teori och praktik så att du kan lära dig konsten att få betalt!

Efter genomgången kurs förväntas du kunna:
– visa kunskap i och förståelse för centrala frågeställningar i fordringsrätt- och obligationsrätt
– visa förmåga att genom relevanta civilrättsliga metoder lösa fordringsrättsliga problem
– visa förmåga att självständigt identifiera och systematiskt, kritiskt, formulera och analysera centrala fordringsrättsliga frågeställningar

Kursinnehåll

 • Kapitel 1 - Fordringsrättslig introduktion och förpliktelsers uppkomst
 • Kapitel 2 - Reglerna om förpliktelser (obligationer) mellan två parter
 1. Vem är betalningsskyldig
 2. Till vem ska betalning ske?
 3. Vad ska presteras?
 4. Var, när och hur ska prestation ske?
 • Kapitel 3 - Skuldebrevsrätt
 • Kapitel 4 - Invändningsrätten
 • Kapitel 5 - Legitimation
 • Kapitel 6 - Sakrättsliga frågor
 • Kapitel 7 - Betalning
 • Kapitel 8 - Kvittning

Efter kursen får du ett intyg på dina kunskaper om du har fullföljt kursens alla praktiska moment med inlämningsuppgifter samt övningsproven i några kapitel. Du kan skriva en tentamen, och efter godkänt resultat får du ett certifikat som ger ytterligare tyngd åt ditt CV.

Förkunskaper

Detta är en grundkurs, inga förkunskaper krävs, men allmän kännedom om affärsverksamhet och juridik är en fördel.

Målgrupp

Ekonomer eller ekonomiassistenter som arbetar med kundfordringar.

Så här går det till

Utbildningen genomförs helt online - det är inte några träffar på skolan, och du väljer själv i vilket tempo du vill studera. Efter anmälan får du tillgång till kursplattformen och alla kapitel i kursen. Utbildningen består av interaktivt material som genomgångar via video, nedladdningsbara filer, övningsuppgifter och olika instruktioner genom text och bild. Kursen består även av ett forum genom vilken du får personlig kontakt och vägledning av din lärare och du kan även ha kontakt med övriga deltagare i forumet. Läraren svarar på frågor vid inloggning en gång per dag alla vardagar. Allt material och alla moment i onlinekursen är tillgängliga via din webbläsare i datorn men fungerar även via mobiltelefoner och iPad.

Studietid

Du kan som längst studera online fyra månader från att du anmäler dig.  Då läser man några timmar per vecka och kan alltså kombinera det med att arbeta på heltid. Du bestämmer själv hur mycket tid per vecka du vill studera - det finns inga bestämda tider för någon aktivitet och du bestämmer också hur snabbt du går framåt. Om du vill backa tillbaka efter några kapitel finns allt material kvar att repetera.

Tekniska förutsättningar

Tillgång till dator och vi rekommenderar webläsare som Firefox eller Google Chrome. Du måste kunna ladda ner och läsa filer som excel och pdf då det ingår i kursmaterialet.

Certifiering

Efter kursen har du möjlighet att skriva ett prov hemma på bestämd dag och tid. Provtiden är begränsad till tre timmar från påkoppling till att du skickar in provet till din lärare. Läraren gör provet tillgängligt för dig på kursplattformen på den tiden ni har bestämt. Certifieringen ingår i kursavgiften.

Kursavgift

12 000kr ink moms (25 %) 

Vi fakturerar i samband med din anmälan. Ange i meddelandefältet om du vill delbetala vid tre tillfällen utan extra kostnad.

Frågor?

Tina Hådell Påhlmans HandelsinstitutKontakta Tina Hådell,
010-157 62 88 eller tina.hadell@phi.se

Lärare

 • Daniel Feinbaum

  Daniel Feinbaum

  Daniel Feinbaum är affärsjurist och undervisar i juridik vid flera lärosäten, bland annat juristlinjen vid Stockholm Universitet. Daniel driver Fein Juridik AB och är vid sidan av juridiken en populär föreläsare och underhållare.

  Som lärare är Daniel dynamisk och entusiastisk vilket gör de teoretiska kunskaperna lättillgängliga och förståeliga!