Välj startdatum

Dataskyddsreformen Online

Nyhet hösten 2017! 

Dataskyddsförordningen kommer att gälla som lag i Sverige och ersätta PUL - personuppgiftslagen från och med den 25 maj 2018. Förändringarna medför att du som behandlar personuppgifter kommer att behöva ta ett mer aktivt ansvar för att skydda de registrerades fri- och rättigheter. Förbered dig redan nu i höst med denna onlinekurs!

Kursen ger en tydlig och lättöverskådlig översikt över hur dataskyddsförordningen påverkar dig som företagare. Genom att ta del av kursinnehållet får du tydliga exempel och förklaringar på vad du behöver tänka på för att efterleva dataskyddsförordningens krav.

Än så länge är många praktiska frågor om dataskyddsförordningen oklara i Sverige, vilket innebär att många företagare fortfarande känner sig osäkra på vad som faktiskt behöver göras. I den här kursen kommer du inte endast att få handfasta råd och omfattande information, utan även fortlöpande uppdateras om regelförändringar. På så vis riskerar du inte att missa viktig information allt eftersom förändringsarbetet pågår. Det gör det även enklare för dig att fokusera på din verksamhet utan att själv aktivt eftersöka vad som gäller.

Kursens mål

Syftet med kursen är att du ska få kännedom om vilka åtgärder du kan behöva vidta i just din verksamhet för att efterleva dataskyddsförordningens krav.

Kursinnehåll

Kursen är indelad i sju block, där du steg för steg kan läsa vad du behöver göra i olika aspekter för att säkerställa att du behandlar personuppgifter på ett korrekt sätt.

 • Det första blocket är av inledande slag och redogör för när och var förordningen gäller och vilka undantag som finns. Några exempel på frågor som behandlas är: När är du skyldig att tillämpa dataskyddsförordningen? Omfattas du av något undantag som medför att du inte behöver följa reglerna? Vilka personuppgifter behandlar du i din verksamhet, och vad är en personuppgift?
 • Det andra blocket handlar om hur du ska behandla personuppgifter. Du behöver ha en rättslig grund för att få behandla personuppgifter, och all behandling du utför måste ske i enlighet med ett antal principer. Särskilda, skärpta, regler gäller när du ska begära samtycke från den registrerade. Det tredje blocket handlar om de registrerades rättigheter. De registrerade har bland annat rätt till information, tillgång, rättelse, radering och dataportabilitet. Här får du lära dig vad du behöver tänka på för att kunna uppfylla de rättigheter och krav som de registrerade kan framställa mot dig som behandlar deras personuppgifter.
 • Det fjärde blocket handlar om IT-säkerhet. Vad menas med IT-säkerhet? Vilken säkerhetsnivå krävs och vad behöver du tänka på? Observera att kursen endast innehåller de juridiska aspekterna gällande IT-säkerhet.
 • Det femte blocket handlar om personuppgiftsincidenter. Om de registrerades personuppgifter obehörigen röjs kan du behöva agera. I det här blocket kan du läsa om vilka skyldigheter du har när olyckan är framme.
 • Det sjätte blocket handlar om konsekvensbedömningar och förhandssamråd. Under vissa förutsättningar måste du utföra en bedömning av vilka risker som en viss behandling av personuppgifter är förenad med.
 • Det sjunde blocket handlar om dataskyddsombud. En del verksamheter är skyldiga att utse ett dataskyddsombud. Även om du inte omfattas av skyldigheten kan det ändå vara klokt att utse ett sådant ombud, eftersom det kan hjälpa dig efterleva förordningens krav.

Målgrupp

Dataskyddsförordningen kommer att gälla för alla som behandlar personuppgifter, men kursen riktar sig till dig som företagare eller dig som arbetar med personuppgifter.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Så här går det till

Denna kurs är en onlinekurs utan fysiska sammankomster. Varje deltagare får genom inloggningsuppgifter tillgång till kursmaterialet i tio månader. Materialet består i huvudsak av information i textform och olika typer av checklistor.

Detta är inte en traditionell kurs med inlämningsuppgifter eller tentamen. Kursen riktar sig till dig som företagare som med hjälp av information och konkreta råd får kännedom om hur personuppgifter ska behandlas och hur övriga skyldigheter enligt dataskyddsförordningen ska följas.

Du läser kursen på egen hand och i din egen takt, helt oberoende av övriga deltagare. Du har under kursens gång möjlighet att ställa frågor till kursledaren. Uppskattningsvis tar varje kursdel ca två timmar inklusive egna frågeställningar, men tiden kan variera beroende på förkunskaper och tidigare studievana.

I kursens samtliga kapitel finns ett avsnitt som heter Frågor & Svar, det fungerar som en studiecirkel. I detta avsnitt tas aktuella frågor upp, och kan följas och kommenteras av alla kursdeltagare i din grupp. Allt material och alla moment i onlinekursen är tillgängliga via din webbläsare i datorn men fungerar även via mobiltelefoner och iPad. 

Tekniska förutsättningar

Tillgång till dator och vi rekommenderar webläsare som Firefox eller Google Chrome. Du måste kunna ladda ner och läsa filer som word och pdf, eftersom dessa kan ingå i kursmaterialet.

Kursavgift

6125 kronor inklusive moms (25 %)

Finansiering

I samarbete med Human Finans erbjuder vi förmånliga lån för utbildningen. Gå in på www.humanfinans.se och följ de enkla instruktionerna. Ta gärna en personlig kontakt för bästa service.

Frågor?

Kontakta Tina Hådell,
010-157 62 88 eller tina.hadell@phi.se

Lärare

 • Erik Rosqvist

  Erik Rosqvist

  Erik har en jur.kand från Stockholms universitet och har i flera år undervisat studenter i juridik på såväl Stockholms universitet, Södertörns högskola och Påhlmans handelsinstitut. Han har därför en god förmåga att presentera juridikens centrala rättsområden på ett pedagogiskt och konkret sätt. Erik undervisar i juridik på Paralegal-utbildningen samt Jöken på kvällstid.