Välj startdatum

NYHET! Cert. Löneutbildning för ekonomer online

Utbildningsnivå: Vuxenstudier, grund - fortsättning.

Arbetar du redan med ekonomi och redovisning och vill bygga på din kompetens inom lön? Den här breda deltidsutbildningen online ger dig en god insikt inom löneprocessen i företaget.  Vi varvar utbildningen med teoripass och datapass, där du jobbar i Fortnox Lön via nätet.

I utbildningen ingår Arbetsrätt I och II, Löneadministration I och II samt kursdelen Lönehantering - öva mer. Efter utbildningen får du ett intyg på dina kunskaper när du har slutfört alla moment i respektive kursdel. Du kan även certifiera dig i Arbetsrätt, Löneadministration I och II med en tentamen i respektive ämne, vilket ger ytterligare tyngd i ditt CV.

Målgrupp

För dig som redan arbetar inom ekonomi och vill avancera vidare med arbete på en löneavdelning.

Innehåll

Arbetsrätt I, 12 timmar:
- Lagen om anställningsskydd / LAS
- Arbetsmiljölagen
- Medbestämmandelagen/MBL
- Kollektivavtal
- Sjuklönelagen
- Ledighetslagen
- Diskrimineringslagen
- Skatter och traktamenten

Arbetsrätt II, 12 timmar:
- Nyheter under 2018 
- LAS                             
- Ledigheter                   
- Lönekartläggning        
- Arbetsmiljölagen         
- Systematiskt arbetsmiljöarbete SAM
- Rehabiliteringsplan
- Visselblåsarlagen
- Uthyrningslagen
- Sjuklönelagen
- Frånvarolagen

Löneadministration I, 33 timmar:
- Arbetstider
- Lön, sjuklön och ledighet
- Löneregistrering och upplägg av egna lönearter
- Traktamenten och reseräkningar
- Traktamente
- Sociala avgifter
- Preliminärskatt m.m
- Löneadministration på dator - Fortnox Lön

Löneadministration II, 33 timmar:
- Lär dig läsa kollektivavtal, vi tittar på två olika typer av avtal.
- Pensioner
- Rehabilitering
- Arbetstidsförkortning och förkortning
- Representation
- Långtidssjuk, deltidssjuk mm
- Slutlön med all semesterberäkning
- Semesterårsavslut, semesterlöneskuld och semesterplanering
- Lönerevision
- Statistik till SCB och Svenskt Näringsliv
- Använda Internet för att hämta information till bl.a. löneprogrammet.
- Använda resultatenheter/avdelningar/projekt.
- Rapporter, skapa egna till företaget.
- Löneadministration på dator - Fortnox Lön Plus

Lönehantering - öva mer, 20 timmar:
- Fakta om aktuell lönekörning
- Tidrapporter
- Skapande av lönekörning
- Rätta lön eller lämna in lön för rättning
- Frågor & Svar

Förkunskaper

För att tillgodose sig utbildningen på bästa sätt är det önskvärt att du är yrkesverksam inom ekonomi och förväntas arbeta på en löneavdelning inom kort.

Studietid

Du kan som längst studera online ett år och tre månader från att du anmäler dig. De stora kursdelarna kan man läsa som längst 4 månader per kurs. Då läser man några timmar per vecka och kan alltså kombinera det med att arbeta på heltid.

Så här går det till

Utbildningen genomförs helt online - det är inte några träffar på skolan, och du väljer själv i vilket tempo du vill studera. Efter anmälan får du tillgång till utbildningsplattformen och de olika kursdelarna, observera att du måste logga in på plattformen inom 30 dagar från att du får din inbjudan. Utbildningen består av interaktivt material som genomgångar via video, nedladdningsbara filer, övningsuppgifter och olika instruktioner. Kursen består även av ett forum/studiecirkel genom vilken du får personlig kontakt och vägledning av din lärare och du kan även ha kontakt med övriga deltagare. Läraren svarar på frågor vid inloggning en gång per dag alla vardagar. Allt material och alla moment i onlinekursen är tillgängliga via din webbläsare i datorn men fungerar även via mobiltelefoner och iPad.

Du startar med kursdelen Arbetsrätt därefter Löneadministration I. Du meddelar läraren att du är klar efter varje kursdel och får då ett godkännande,  eller så får du uppgifter att komplettera med.
Du kan under dessa 15 månader välja studietakt själv. Du har möjlighet till ett studieavbrott som måste meddelas skriftligen till vår administration. Studieavbrottet kan endast återupptas inom 12 månader.

Anmälan

Vi tar emot anmälan löpande under året så du kan starta dina studier när det passar dig. Under sommarlov och jullov är den administrativa bemanningen begränsad på skolan, då kan det ta längre tid för dig att få inloggningsuppgifterna. Våra onlinelärare arbetar dock som vanligt.

Certifiering


Efter kursdelarna Arbetsrätt, Löneadministration I och II har du möjlighet att skriva en tentamen hemma på bestämd dag och tid. som du meddelar din lärare med en veckas framförhållning. Läraren gör provet tillgängligt för dig på kursplattformen på den dag och tid ni har bestämt. Provtiden är begränsad till tre timmar från påkoppling till att du skickar in provet till din lärare. Certifieringen ingår i kursavgiften och även en omtentamen.

Tekniska förutsättningar

Tillgång till dator och vi rekommenderar den senaste versionen av webläsare Firefox eller Google Chrome. Du måste kunna ladda ner och läsa filer som Word, Excel och pdf då det ingår i kursmaterialet.

Du får också tillgång till en elevlicens för löneprogrammet Fortnox Lön. Under kursen gör du övningar hemma på din dator, programmet är inte kompatibelt med Ipad. Du har tillgång till elevlicensen som mest fyra månader per delkurs. Programvaran är webbaserad vilket gör att ingen nedladdning behövs. Tekniska frågor om utbildningsplattformen hänvisas i första hand till support@coursio.com

Litteratur

"Anställda: praktisk handbok för arbetsgivare", den senaste upplagan. Boken går att beställa på förlaget Björn Lundén. Ca pris i bokhandeln 500kr och den införskaffas på egen hand, gärna före start.

Finansiering

I samarbete med Human Finans erbjuder vi förmånliga lån för utbildningen. Gå in på www.humanfinans.se  och följ de enkla instruktionerna. Väljer du att finansiera utbildningen via Human Finans ska det anges vid anmälan. Human Finans erbjuder bl.a. ett räntefritt lån i 12 månader.  Kostnaden för lånet blir totalt 643 kr vilket inkluderar aviavgifter i 12 månader samt uppläggningsavgiften på 245kr.

Frågor?

Du kan alltid kontakta oss på 010-157 64 34 eller info@phi.se