Certifierad Löneadministratör med bokföring, online 2018 - PHI
  • /Global/bilder/kurser/pahlmans-160421-15

Välj startdatum

Certifierad Löneadministratör med bokföring, online 2018

Anmäl dig idag - starta imorgon!

Tilltalas du av att arbeta med siffror och service samt vill ansvara för hela lönehanteringsprocessen? Den här breda deltidsutbildningen online ger dig mycket god insikt i lönearbetet på företag.

Du lär dig att från början hantera löneberäkningar, genom att räkna lön manuellt och att registrera löner i Fortnox Lön och Fortnox Lön Plus, detta utifrån aktuella lagar och regler.  Teori och datapass varvas med varandra i delarna Löneadministration I och II. Du får också grundläggande kunskaper i bokföring och arbetsrätt. Alla kursdelar når du enkelt i vår kursplattform via din webläsare.
Men den här utbildningen är du väl rustad för utmaningar inom lönehantering!

Du kan även läsa utbildningen i klassrum på dagtid, start 10/9 2018 eller kvällstid, start 17/9 under en termin.

Efter utbildningen får du ett intyg på dina kunskaper om du har fullgjort alla obligatoriska moment i respektive kursdel. Du kan certifiera dig i bokföring samt löneadministration I och II genom en tentamen i respektive ämne vilket ger ytterligare tyngd åt ditt CV.

Utbildningens mål

 Efter utbildningen kan du ansvara för ett företags löneadministration och sköta hela lönehanteringsprocessen.

Program

Bokföring, 36 kurstimmar:
- Termer och begrepp
- Bas 2015
- Bokföringslagen
- Löpande bokföring
- Fakturering
- Leverantörs- och kundreskontra
- Bokföring på dator
- Visma Administration 2000

Löneadministration I, 33 kurstimmar:
- Arbetstider
- Lön, sjuklön och ledighet
- Löneregistrering och upplägg av egna lönearter
- Traktamenten och reseräkningar
- Traktamente
- Sociala avgifter
- Preliminärskatt m.m
- Löneadministration på dator - Fortnox Lön 

Löneadministration II, 33 timmar:
- GDPR 
- Lär dig läsa kollektivavtal, vi tittar på två olika typer av avtal
- Pensioner
- Rehabilitering
- Arbetstidsförkortning och förkortning
- Representation
- Långtidssjuk, deltidssjuk mm
- Slutlön med all semesterberäkning
- Semesterårsavslut, semesterlöneskuld och semesterplanering
- Lönerevision
- Statistik till SCB och Svenskt Näringsliv
- Använda Internet för att hämta information till bl.a. löneprogrammet.
- Använda resultatenheter/avdelningar/projekt.
- Rapporter, skapa egna till företaget. 
- Löneadministration på dator - Fortnox Lön Plus

Grundläggande Arbetsrätt, 12 timmar:
- Lagen om anställningsskydd / LAS
- Arbetsmiljölagen
- Medbestämmandelagen/MBL
- Kollektivavtal
- Sjuklönelagen
- Ledighetslagen
- Diskrimineringslagen
- Skatter och traktamenten

Förkunskaper

För att tillgodose sig utbildningen på bästa sätt är det önskvärt om du har grundkunskaper i matematik (motsvarande matematik A), och ett intresse för siffror och service.

Studietid

Du kan som längst studera online ett år och tre månader från att du anmäler dig. De stora kursdelarna kan man läsa som längst 4 månader per kurs. Då läser man några timmar per vecka och kan alltså kombinera det med att arbeta på heltid.

Löneadministration I och II är upplagda på 10 kapitel och man räknar att varje kapitel tar ca tre timmar att göra. Det man gör på kursplattformen motsvarar det som skulle ha hänt i klassrummet under samma tid. Du bestämmer själv hur mycket tid per vecka du vill studera - det finns inga bestämda tider för någon aktivitet och du bestämmer också själv hur snabbt du går framåt. Om du vill backa tillbaka efter några kapitel finns allt kvar att repetera, och du kan göra övningsproven flera gånger.

Så här går det till

Utbildningen genomförs helt online - det är inte några träffar på skolan, och du väljer själv i vilket tempo du vill studera. Efter anmälan får du tillgång till kursplattformen och de olika kursdelarna. Utbildningen består av interaktivt material som genomgångar via video, nedladdningsbara filer, övningsuppgifter och olika instruktioner. Kursen består även av ett forum/studiecirkel genom vilken du får personlig kontakt och vägledning av din lärare och du kan även ha kontakt med övriga deltagare i forumet. Läraren svarar på frågor vid inloggning en gång per dag alla vardagar. Allt material och alla moment i onlinekursen är tillgängliga via din webbläsare i datorn men fungerar även via mobiltelefoner och iPad.

Du startar med kursdelen Arbetsrätt därefter Bokföring eller Löneadministration del I. Dessa kurser kan du också läsa parallellt. För att gå vidare och läsa Löneadministration II måste du först ha avslutat kursen i Löneadministration I, du meddelar läraren att du är klar efter varje kursdel och får då ett godkännande,  eller så får du uppgifter att komplettera med.

Du kan under dessa 15 månader ändra tempo på dina studier och ta kortare uppehåll utan att behöva meddela oss på skolan.

Anmälan
Vi tar emot anmälan löpande under året så du kan starta dina studier när det passar dig. Under sommarlov och jullov är den administrativa bemanningen begränsad på skolan, då kan det ta längre tid för dig att få inloggningsuppgifterna. Våra onlinelärare arbetar dock som vanligt.

Certifiering

Efter kursdelarna Bokföring, Löneadministration I och II har du möjlighet att skriva en tentamen hemma på bestämd dag och tid. Provtiden är begränsad till tre timmar från påkoppling till att du skickar in provet till din lärare. Läraren gör provet tillgängligt för dig på kursplattformen på den dag och tid ni har bestämt. Certifieringen ingår i kursavgiften.

Tekniska förutsättningar

Tillgång till dator och vi rekommenderar den senaste versionen av webläsare Firefox eller Google Chrome. Du måste kunna ladda ner och läsa filer som Word, Excel och pdf då det ingår i kursmaterialet.

Du får också tillgång till en elevlicens för bokföringsprogrammet Visma Administration. Under kursen gör du bokföringsövningar och löneövningar hemma på din dator, programmen är inte kompatibla med Ipad. Du har tillgång till elevlicensen i som mest fyra månader per delkurs. 
Visma är windowsbaserat vilket betyder att du behöver ha en PC för att kunna ladda ner det. Alternativt en virtuell windowsmiljö på din Mac-dator.
I kursdelen Löneadministration I gör du övningar i det webbaserade löneprogrammet Fortnox Lön, och i fortsättningskursen övningar i Fortnox Lön Plus.

Nästa steg

En direkt fortsättning för dig som vill bygga på din utbildning och kompetents efter avslutad grundutbildning, är Löneengelska.
Kursen behandlar viktiga engelska affärstermer som bl.a. rör löner, ersättningar och förmåner. Det finns också en kommunikativ del i utbildningen med fokus på Affärsengelska där du lär dig hur man skriver professionell e-post och hanterar frågor som gäller lön.
Kursen kan du läsa hos oss parallellt med arbete då det är en onlinekurs.

Du kan också bygga på din kompetents inom redovisning och bokföring med Bokslut del I. Med den kursen lär du dig att förbereda och assistera vid bokslutet, samt kopplingen mellan de inledande delarna som t.ex avstämningar.  Kursen kan du kan läsa hos oss på dagtid och kvällstid eller parallellt med arbete som en onlinekurs.

För dig med A-kassa 

För dig med ersättning från A-kassan kan det finnas möjlighet att bibehålla din ersättning under utbildningen, detta under förutsättning att du söker ett heltidsarbete. Kontakta din A-kassa och hör om vilka regler som gäller hos dem. 

Litteratur

I kursdelarna Bokföring och Arbetsrätt ingår "litteraturen" som en del av materialet på kursplattformen, du behöver alltså inte köpa några extra böcker. För litteratur till lönekurserna tillkommer ca 500 kronor (ink 6 % moms) och den boken inhandlar du själv. "Anställda: praktisk handbok för arbetsgivare", från Björn Lundén förlag, senaste upplagan.

Finansiering

I samarbete med Human Finans erbjuder vi förmånliga lån för utbildningen. Gå in på www.humanfinans.se  och följ de enkla instruktionerna.

Vi rekommenderar ett räntefritt lån i 12 månader.  Kostnaden för lånet blir totalt 643 kr vilket inkluderar aviavgifter i 12 månader samt uppläggningsavgiften på 245kr.

Frågor?

Du är alltid välkommen att kontakta oss på 010-157 64 34 eller info@phi.se

Lärare

  • Pia Eriksson

    Pia Eriksson

    Konsult i lön och ekonomi

    "Jag undervisar i löneadministration, den praktiska biten. Först räknar vi, slår i skattetabeller och gör löneberäkningar, manuellt. Sedan gör vi samma sak i datasalen. På PHI använder vi oss av Visma Spcs Löneprogram 600, som eleverna kan ladda hem och öva med, och även Fortnox Lön som har ett molnbaserat övningsprogram"

    "Jag har jobbat med PHI och dess elever sedan 2007, och det är alltid lika roligt att träffa nya klasser och få visa hur fantastiskt roligt löneadministration är!"