Välj startdatum

NYHET! Cert. Ekonomiutbildning för löneadministratörer, online

Utbildningsnivå: Vuxenstudier, grund - fortsättning.

Arbetar du redan med löneprocessen och vill bygga på din kompetens inom redovisning? Den här breda deltidsutbildningen online ger dig god insikt i en organisations ekonomiska verksamhet samt praktiska kunskaper för arbete inom ekonomi.

Du studerar löpande bokföring, förberedande bokslut och fordringsrätt. Utbildningen innefattar även företagsekonomi och affärsjuridik. Efter utbildningen får du ett intyg på dina kunskaper när du har slutfört alla moment i respektive kursdel. Du kan även certifiera dig i bokföring, bokslut och fordringsrätt med tentamen i respektive ämen vilket ger ytterligare tyngd åt ditt CV.

Målgrupp

För dig som redan arbetar inom löner och vill avancera vidare med arbete på en ekonomiavdelning.

Innehåll

Företagsekonomi, 12 timmar
Olika företagsformers påverkan på bokföringen
Kalkyler
Kostnad och intäkter
Budgetering
Ränteberäkning
Prissättningsmodeller

Bokföring, 36 timmar
Termer och begrepp
Bas 2015
Bokföringslagen
Löpande bokföring
Fakturering
Leverantörs- och kundreskontra
Bokföring på dator - Visma Administration 2000

Bokslutsteknik, 30 timmar
Redovisningslagar
Skatt
Materiella/immateriella och finansiella anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Skulder och obeskattade reserver
Eget kapital i AB
Periodiseringar
Bokslut - och årsredovisning
Bokslutsdispositioner

Affärsjuridik, 9 timmar
Avtal
Fordringar
Köprätt

Fordringsrätt, 40 timmar
Kapitel 1 - Fordringsrättslig introduktion och förpliktelsers uppkomst
Kapitel 2 - Reglerna om förpliktelser (obligationer) mellan två parter
                  Vem är betalningsskyldig
                  Till vem ska betalning ske?
                  Vad ska presteras?
                  Var, när och hur ska prestation ske?
Kapitel 3 - Skuldebrevsrätt
Kapitel 4 - Invändningsrätten
Kapitel 5 - Legitimation
Kapitel 6 - Sakrättsliga frågor
Kapitel 7 - Betalning
Kapitel 8 - Kvittning

Förkunskaper

För att tillgodose sig utbildningen på bästa sätt är det önskvärt att du är yrkesverksam inom löner och förväntas arbeta på en ekonomiavdelning inom kort.

Studietid

Du kan som längst studera online ett år och tre månader från att du anmäler dig. De stora kursdelarna kan man läsa som längst 4 månader per kurs. Då läser man några timmar per vecka och kan alltså kombinera det med att arbeta på heltid.

Så här går det till

Utbildningen genomförs helt online - det är inte några träffar på skolan, och du väljer själv i vilket tempo du vill studera. Efter anmälan får du tillgång till utbildningsplattformen och de olika kursdelarna, observera att du måste logga in på plattformen inom 30 dagar från att du får din inbjudan. Utbildningen består av interaktivt material som genomgångar via video, nedladdningsbara filer, övningsuppgifter och olika instruktioner. Kursen består även av ett forum/studiecirkel genom vilken du får personlig kontakt och vägledning av din lärare och du kan även ha kontakt med övriga deltagare. Läraren svarar på frågor vid inloggning en gång per dag alla vardagar. Allt material och alla moment i onlinekursen är tillgängliga via din webbläsare i datorn men fungerar även via mobiltelefoner och iPad.

Du startar med kursdelen Företagsekonomi därefter Bokföring. Du meddelar läraren att du är klar efter varje kursdel och får då ett godkännande,  eller så får du uppgifter att komplettera med.
Du kan under dessa 15 månader väljer du studietakt själv. Du har möjlighet till ett studieavbrott som måste meddelas skriftligen till vår administration. Studieavbrottet kan endast återupptas inom 12 månader.

Anmälan

Vi tar emot anmälan löpande under året så du kan starta dina studier när det passar dig. Under sommarlov och jullov är den administrativa bemanningen begränsad på skolan, då kan det ta längre tid för dig att få inloggningsuppgifterna. Våra onlinelärare arbetar dock som vanligt.

Certifiering

Efter kursdelarna Bokföring, Bokslut och Fordringsrätt har du möjlighet att skriva en tentamen hemma på bestämd dag och tid. som du meddelar din lärare med en veckas framförhållning. Läraren gör provet tillgängligt för dig på kursplattformen på den dag och tid ni har bestämt. Provtiden är begränsad till tre timmar från påkoppling till att du skickar in provet till din lärare. Certifieringen ingår i kursavgiften och även en omtentamen.

Tekniska förutsättningar

Tillgång till dator och vi rekommenderar den senaste versionen av webläsare Firefox eller Google Chrome. Du måste kunna ladda ner och läsa filer som Word, Excel och pdf då det ingår i kursmaterialet.

Du får också tillgång till en elevlicens för bokföringsprogrammet Visma Administration. Under kursen gör du bokföringsövningar hemma på din dator, programmet är inte kompatibla med Ipad. Du har tillgång till elevlicensen som mest fyra månader per delkurs. Programvaran är windowsbaserad vilket betyder att du behöver ha en PC för att kunna ladda ner den. Alternativt en virtuell windowsmiljö på din Mac-dator.
Tekniska frågor hänvisas i första hand till support@coursio.com

Litteratur

Ingen litteratur behövs då allt utbildningsmaterial ligger i utbildningsplattformen.

Finansiering

I samarbete med Human Finans erbjuder vi förmånliga lån för utbildningen. Gå in på www.humanfinans.se  och följ de enkla instruktionerna. Väljder du att finansiera utbildningen via Human Finans ska det anges vid anmälan. Human Finans erbjuder bl.a. ett räntefritt lån i 12 månader.  Kostnaden för lånet blir totalt 643 kr vilket inkluderar aviavgifter i 12 månader samt uppläggningsavgiften på 245kr.

Frågor?

Du kan alltid kontakta oss på 010-157 64 34 eller info@phi.se