Välj startdatum

Bokföring, online

Individuella starter!

Stå väl rustad att möta de bokföringsutmaningar som företag och organisationer regelbundet ställs inför!
Denna kurs är en onlinekurs där ni får tillgång till interaktivt material bestående av genomgångar via video, nedladdningsbara filer, övningsuppgifter och olika instruktioner genom text och bild. i varje kapitel finns det även diskussionsforum genom vilken du får personlig kontakt och vägledning av din lärare.

I den här kursen lär du dig grundläggande ekonomiska begrepp och att tolka aktuell lagstiftning. Du får träna på att bokföra dagliga affärshändelser och lära dig att presentera ekonomiska rapporter för företagsledning och myndigheter.
Efter kursen får du ett intyg på dina kunskaper om du har minst sjuttio procents närvaro. Du kan skriva en tentamen, och efter godkänt resultat får du ett certifikat som ger ytterligare tyngd åt ditt CV.

Kursens mål

Efter kursen har du goda kunskaper för att arbeta med löpande bokföring.

Kursinnehåll

 • Redovisningssystemets uppbyggnad
 • Kontoplanen BAS 2015
 • God redovisningssed och nya bokföringslagen
 • Löpande bokföring
 • Bokföring av affärshändelser
 • Redovisning av moms
 • Redovisning av personalutgifter
 • Bokföring, datortillämpning i Visma Administration 2000

Kursen är uppdelad enligt följande

Kapitel med olika avsnitt. Avsnittet innehåller text, korta filmer, övningssuppgifter och dataövningar i programmet. Varje kapitel avslutas med ett kunskapstest på det vi har gått igenom.

Du väljer tempo på kursen själv, halvfart, normal eller intensiv, tidigast är du klar efter tre-fyra veckor och du kan som längst studera i fyra månader efter start och inloggning.

Du meddelar läraren när du vill skriva tentamen och ni kommer överens om vilken dag och tid den läggs upp för dig i kurssystemet. Tidsbegränsad till tre timmar efter inloggning.

Du får också tillgång till en elevlicens för bokföringsprogrammet Visma Administration. Under kursen kan du öva på olika typer av affärshändelser och bokföra hemma på din dator.
Programvaran är windowsbaserad vilket betyder att du behöver ha en PC för att kunna ladda ner det. Alternativt har du en virtuell windowsmiljö på din Mac-dator.

Förkunskaper

Viss allmän kännedom om affärsverksamhet är önskvärd.

Tekniska förutsättningar

Tillgång till dator och vi rekommederar webläsare som Firefox eller Google Chrome. Du måste kunna ladda ner och läsa filer som excel och pdf då det ingår i kursmaterialet.

Nästa steg

En direkt fortsättning för dig som vill bygga på din utbildning och kompetents efter avslutad grundutbildning, är Bokslut del I.
Med den kursen lär du dig att förbereda och assistera vid bokslutet, samt kopplingen mellan de inledande delarna som t.ex avstämningar. 
Kursen kan du kan läsa hos oss på dagtid och kvällstid eller parallellt med arbete som en onlinekurs.

Frågor?

Tina Hådell Påhlmans HandelsinstitutKontakta Tina Hådell,
010-157 62 88 eller tina.hadell@phi.se

 • ”Jag gillade kursmodulen, det var bra längd på filmerna och det var super att man kunde pausa och höra om, i fall det var något man inte riktigt uppfattade.”

  Benny Stolpe, Bokföring Online