• /Global/bilder/kurser/larare-elever-pahlmans2
 • Anmälan

  En intresseanmälan är inte bindande. Vi kontaktar dig när vi har en ny kursstart.

Bokföring, kväll

Stå väl rustad att möta de bokföringsutmaningar som företag och organisationer regelbundet ställs inför! Under den här kursen lär du dig grundläggande ekonomiska begrepp och att tolka aktuell lagstiftning. Du får träna på att bokföra dagliga affärshändelser och lära dig att presentera ekonomiska rapporter för företagsledning och myndigheter.

Efter kursen får du ett intyg på dina kunskaper om du har minst sjuttio procents närvaro. Du kan skriva en tentamen, och efter godkänt resultat får du ett certifikat som ger ytterligare tyngd åt ditt CV.

Kursens mål

Efter kursen har du goda kunskaper för att arbeta med löpande bokföring.

Kursinnehåll:

 • Redovisningssystemets uppbyggnad
 • Kontoplanen BAS 2015
 • God redovisningssed och nya bokföringslagen
 • Löpande bokföring
 • Bokföring av affärshändelser
 • Redovisning av moms
 • Redovisning av personalutgifter
 • Bokföring, datortillämpning i Visma Administration 2000

Kurslitteratur från Liber förlag; Bokföring från början, faktabok med övningar samt boken Lösningar. Kurslitteraturen ingår i kursavgiften.

Förkunskaper

Viss allmän kännedom om affärsverksamhet är önskvärd.

Kursstart 19 september 2016

Se hela SCHEMAT - klicka här.

Här läser du två kvällar i veckan, måndagar och onsdagar samt två lördagar under fyra veckor, totalt 33 lärarledda utbildningstimmar, varje lektion är 55 minuter. På denna kurs läser du tillsammans med deltagare från utbildningen Ekonomiassistent, kväll. Du kan skriva en tentamen efter kursen vilket ingår i kursavgiften, även en omtentamen ingår.

Nästa steg

En direkt fortsättning för dig som vill bygga på din utbildning och kompetents efter avslutad grundutbildning, är Bokslut del I. Med den kursen lär du dig att förbereda och assistera vid bokslutet, samt kopplingen mellan de inledande delarna som t.ex avstämningar. Kursen kan du kan läsa hos oss på dagtid och kvällstid eller parallellt med arbete som en onlinekurs. Om du bokar båda kurserna samtidigt som Bokföringspaketet ger vi dig 1000kr rabatt på kursen Bokslut del I.

Frågor

Kontakta projektledare Ylva Frimodig, ylva.frimodig@phi.se eller 08-457 57 26

 • Bokföringspaket som ger 1000 kr rabatt

  Boka Bokföring och Bokslut del I samtidigt och få 1000kr i rabatt.
  Rabatten dras från kursavgiften på fortsättningskursen.