Tillsammans med näringslivet formar vi framtidens Handelsinstitut

Nu tar vi på Påhlmans Handelsinstitut sats mot framtidens utmaningar genom skapandet av Advisory board. Syftet med detta är att utbyta tankar, synpunkter, erfarenheter och idéer för att säkerställa att Påhlmans Handelsinstituts utbildningar speglar framtidens kompetensbehov.

Påhlmans handelsinstitut har alltid haft en stark koppling till näringslivet men nu stärker vi detta ytterligare genom Advisory board med representanter från näringslivet. Syftet med Advisory board är att tillsammans med näringslivet jobba fram hur vi bäst kan tillmötesgå behovet av framtida utbildningar som möter arbetsmarknadens behov.

Påhlmans Handelsinstituts Advisory board består av seniora företrädare från olika branscher, både från de områden som vi bedriver utbildningsverksamhet inom såväl som nya. Tillsammans ska vi arbeta för att öka vår näringslivsnärvaro och säkerställa att våra utbildningar är verklighetsförankrade, följer pedagogiska metoder samt möter arbetslivets behov och framtidens utmaningar.

Ledamöter i Påhlmans handelsinstitut Advisory board

Rolf Laurelli - Hedersordförande
Tidigare Förbundsordförande 
Säljarnas Riksförbund

Det Rolf Laurelli inte vet om försäljning är inte värt att veta. Med över 500 företagssamarbeten, 36 boktitlar samt grundare av Sveriges säljakademi är Rolf Sveriges säljguru nummer ett. Rolf är dessutom en genuin Påhlmanit med erfarenhet både från skolbänken såväl som lärare. Det är därför en stor ära för oss på Påhlmans Handelsinstitut att han dessutom vill vara hedersordförande i vårt nybildade Advisory board. Läs en intervju med Rolf här

Stina Nord
Founding partner/Seniorkonsult 
Signpost AB
Linda Larsson
Chef Sales Exellence
ISS
Kerstin Lindfors
Seniorkonsult
Frontit AB
Håkan Ozan
VD
Novelty Quest Innovation Managment AB
Jack Ågren
Jur. dr, universitetslektor i straffrätt
Juridiska institutionen Stockholms universitet
Jonas Bodin
Managing director/partner
Inspiration event communication pr
Bo Nordlin
Grundare
Inköpsrådet
Lars Svensson
VD/ägare
Sportringen Sollentuna/Värmdö
Denny Stenard
Jurist
Finansinspektionen
Tommy Brismo
VD
Brismo Konsult AB Verksamhetsutveckling
Torben Grut
Seniorkonsult 
Frontit AB
Peter Wigert
VD 
Medborgarskolan/Påhlmans Handelsinstitut

Lisa Algvere
Företagsrepresentant
Påhlmans Handelsinstitut

Linda Arrue
Marknadsansvarig 
Medborgarskolan/Påhlmans Handelsinstitut
  Zendry Svärdkrona 
Verksamhetschef
Gothia Protection Group AB